Plan zajęć Pracownia Komputerowa - semestr zimowy roku akademickiego 2023_2024

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

11:00-13:00
Astrofizyka III - ćwiczenia
Prof. T. Bulik, Prof. Ł. Wyrzykowski

13:00-16:00
Zaawansowana pracownia obserwacyjna II -
Prof. G. Pojmański
Prof. P. Pietrukowicz

16:00-18:00
Pracownia komputerowa dla astronomów - ćwiczenia
Prof. P. Pietrukowicz

8:30-10:30
Warsztaty astrofizyki II -
Prof. T. Bulik

10:30-13:30
Pracownia obserwacyjna -
Prof. A. Udalski
Prof. P. Pietrukowicz

14:00-17:00
Astrofizyka obserwacyjna I (w drugiej części semestru) - ćwiczenia
Prof. I. Soszyński

17:00-19:00
Programowanie dla astronomów I - ćwiczenia
Prof. M. Szymański

12:00-14:00
Programowanie dla astronomów I - wykład
Prof. M. Szymański

16:00-18:00
Pracownia komputerowa dla astronomów - ćwiczenia
Prof. P. Pietrukowicz
Mgr J. Borowicz