Plan zajęć Sala Kopernikańska - semestr zimowy roku akademickiego 2023_2024

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

13:00-15:00
Warsztaty astrofizyki II -
Prof. T. Bulik
9:00-13:00
Astrofizyka obserwacyjna I - wykład
Prof. A. Udalski

14:00-16:00
Proseminarium specjalistyczne I, III -
Prof. D. Rosińska
Prof. G. Pojmański

16:00-18:00
Seminarium magisterskie -
Prof. I. Soszyński
Dr M. Gromadzki

9:00-11:00
Astrofizyka III - wykład
Prof. T. Bulik,
Prof. Ł. Wyrzykowski

9:00-11:00
Astronomia I - wykład
Prof. G. Pojmański

11:00-13:00
Astronomia I - ćwiczenia
Prof. S. Kozłowski

14:00-18:00
Astrofizyka obserwacyjna I - ćwiczenia
Prof. I. Soszyński