Marcin Kiraga

Address:

Warsaw University Observatory
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa
POLAND
phone: (48 22) 55 30 507  w. 125

Internet   kiraga@astrouw.edu.pl

Wykłady

Astrofizyka teoretyczna I

Mechanika nieba

Marcin Kiraga (kiraga@astrouw.edu.pl)