HED


Grupa meteorytów HED wzięła swoją nazwę od pierwszych liter typów achondrytów tworzących tę grupę, a są to: howardyty, eukryty, diogenity. Achondryty pochodzą z planetek, które eukryt Smara całkowicie się przetopiły. Będąc w stanie płynnym cięższe pierwiastki, jak żelazo, opadło do środka planetki, a lżejsze wypłynęły na wierzch. Tak powstało żelazne jądro, kamienny płaszcz i skorupa. Achondryty nie zawierają żelaza i podobne są do ziemskich skał, takich jak bazalt. diogenit Tatahouine Eukryty pochodzą z wierzchniej warstwy planetki. Po spadku na Ziemię są czarne i wyglądają jak polakierowane. Wynika to z "dużej" zawartości wapnia, który nadaje im tą charakterystyczną polakierowaną powierzchnię. Po dłuższym pobycie na naszej planecie ich powierzchnia staje się rdzawo-brązowa. Diogenity natomiast, znajdują się głębiej pod warstwą eukrytów. Są od nich bardziej gruboziarniste. Howardyty to mieszanina okruchów eukrytów i diogenitów, które mogą zawierać także chondry pochodzące z meteoroidu, który uderzył w macierzystą planetkę eukrytów i diogenitów, powodując ich wyrzucenie w różnych kierunkach - także w kierunku Ziemi.