Kratery meteorytowe na Ziemi

Info zaczerpnięte ze strony: Terrestrial Impact Craters - http://www.solarviews.com/eng/tercrate.htm

Krater Meteorytowy Barringera, Arizona, USA
Barringer
 • Położenie: 35°02'N, 111°01'W
 • Średnica: 1.186 km
 • Wiek: 49 tysięcy lat

Pochodzenie tego klasycznego, meteorytowego krateru uderzeniowego było długo tematem kontrowersyjnym. Odkrycie fragmentów meteorytu Canyon Diablo, fragmentów skał zawierających brekcje, które częściowo wypełniały strukturę oraz wykrycie cech metamorfozy szokowej w piaskowcu dowiodło jej uderzeniowego pochodzenia. Skały uderzeniowe zawierają węglany paleozoiczne oraz piaskowce. Podczas eksplozji zostały one wyrzucone zaraz za wał. Pagórki osadowe w tej okolicy są pozostałościami po pokrywie narzutowej.

Chicxulub, półwysep Jukatan, Meksyk
Chicxulub
 • Położenie: 21°20'N, 89°30'W
 • Średnica: 170 km
 • Wiek: 64.98 miliona lat

Ta trójwymiarowa mapa przedstawia zachwiania miejscowej grawitacji i pola magnetycznego wielopierścieniowej struktury Chicxulub, nazwanej tak od wioski położonej w jej centrum. Zagłębienie uderzeniowe pogrzebane jest pod setkami metrów osadów. Zdjęcie ukazuje nam tę strukturę pod kątem 60°. Powyżej powierzchni jest północ, a sztuczne światło oświetla ją od południa. Zdjęcie obejmuje obszar od 88°W do 90.5°W i od 19.5°N to 22.5°N. Naukowcy uważają, że taki krater został wybity przez asteroidę o średnicy 10 do 20 km. Uderzyła ona w unikatowy geologicznie obszar półwyspu Jukatan i wyrzuciła miliardy ton materiału w atmosferę. Przez pół roku po zderzeniu w atmosferze Ziemii utrzymywała się tak duża ilośc pyłu, że na powierzchni panowała absolutna ciemność. Spowodowało to globalne obniżenie temperatury, która to była bliska 0°C. Połowa gatunków zwierząt nie przeżyła tego okresu. Najlepszym tego przykładem są dinozaury.

Aorounga, Czad, Afryka
Aorounga
 • Położenie: 19°6'N, 19°15'E
 • Średnica: 17 km
 • Wiek: 200 milionów lat

Zderzenie asteroidy lub komety z Ziemią przed kilkuset milionami lat pozostawiło "bliznę" w krajobrazie powierzchni Sahary w Czadzie, która jest doskonale widoczna na satelitarnych zdjęciach tego obszaru. Pierwotny krater został pogrzebany pod osadami, które to następnie erodowały aby ukazać okrągłą strukturę krateru. Ciemne smugi są osadami naniesionego piasku przez wiatr, który przemieszczał się wzdłuż doliny przez tysiące lat. Struktura widoczna w prawym górnym rogu jest kandydatem na drugi krater. Naukowcy wykorzystują zdjęcia radarowe aby sprawdzić możliwość czy Aorounga była jedną z kilku kraterów impaktowych utworzonych przez grupowe uderzenia.

Wolfe Creek, Australia
Wolfe Creek
 • Położenie: 19°18'S, 127°46'E
 • Średnica: 0.875 km
 • Wiek: 300 tysięcy lat

Wolfe Creek jest dość dobrze zachowanym kraterem, który częścowo jest wypełniony piaskiem naniesionym przez wiatr. Krater znajduje się na płaskiej pustyni w północno-centralnej Australii. Wał krateru wznosi się na wysokość 25 metrów, a od dna 50 metrów. Utlenione pozostałości żelaza meteorytowego oraz fragmenty szkliwa uderzeniowego zostały znalezione w okolicy krateru. Zdjęcie południowej strony krateru.

Więcej opisów kraterów wkrótce.  Źródło informacji / Source of information:http://www.solarviews.com/eng/tercrate.htm
  Pozwolenie na wykorzystanie / Courtesy of:Calvin J. Hamilton