Polskie Towarzystwo Meteorytowe
Polish Meteoritical Society
Geneza:
Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2002 roku. Zjazd założycielski był jednym z punktów programu IV Pikniku Meteorytowego Guciów 2002. Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie wiedzy o meteorytach i astronomii oraz integrowanie środowiska kolekcjonerów, miłośników i badaczy meteorytów.
Cele:
  • wzajemna pomoc i wymiana informacji w sprawach związanych z meteorytami,
  • organizowanie wypraw poszukiwawczych w miejsca spadków meteorytów,
  • organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne giełdy minerałów i meteorytów,
  • organizowanie spotkań kolekcjonerów i miłośników meteorytów,
  • organizowanie pokazów i wykładów związanych z meteorytami,
  • organizowanie wystaw meteorytów,
  • wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z przedmiotem działalności klubu,
  • kontakty z mediami.
Kontakt:
Strona internetowa stowarzyszenia: www.ptmet.org.pl
Adres e-mailowy jest następujący: ptmet@wp.pl
Przystąpienie do PTMu
Aby zostać członkiem PTM należy wypełnić Deklarację Członkowską, którą można uzyskać w siedzibie Towarzystwa, od jednego z jego członków, pobrać plik do samodzielnego wydrukowania, który znajduje się na stronie PTM lub zwrócić się z prośbą do Sekretarza PTM - Jarosława Bandurowskiego o przesłanie Deklaracji Członkowskiej e-mailem. Wymogiem koniecznym przystąpienia do stowarzyszenia jest uzyskanie poparcia ze strony dwóch członków wprowadzających (proszę skorzystać z listy członków, która zawiera e-maile). Następnie Deklarację, wraz ze zdjęciem do legitymacji, należy wysłać na adres siedziby Towarzystwa. Składkę członkowską opłaca się po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia w poczet członków PTM.
Banner
Meteorite Club