Grudzień 2003, nr 4 (48)Morasko
 • Meteorytowe wieści z Moraska:
 • Jak szukałem meteorytów Morasko
 • Kiedy spadł meteoryt Morasko
 • Struktura meteorytu Morasko otrzymanego od znalazcy
 • Gdzie i Kiedy spadł meteoryt Morasko?
 • Czy meteoryt Toluca nie jest z Toluca w Meksyku?
 • Wold Cottage: przeszłość i teraźniejszość
 • Meteorytowe pierwiastki z brekcji piaskowca z obszaru szkliwa Pustyni Libijskiej
 • Wrostki wysokotemperaturowych minerałów w chondrytach węglistych
 • Tektyty południowo-wschodzniej Azji
 • Meteorytowe wieści z Moskwy
 • Meteorytowe wieści z Moskwy: Szyrokowski
 • Meteorytowe wieści z Moskwy: Dronino
 • Meteorytowe wieści z Moskwy: Bolid Witimski
 • Nowe życie kraterów meteorytowych Kaali
 • Meteoryt w Nowym Orleanie
 • Zbiór meteorytów Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie
 • Organiczne związki w meteorycie Tagish Lake
 • Podróż w przeszłość: cyfrowa rekonstrukcja, jak tworzył się pallasyt Imilac
Historia: Meteoryt 2000, Meteoryt 2001, Meteoryt 2002, Meteoryt 2003.
Adres redakcji:
skr. poczt. 6
14-530 Frombork
tel. 0-xxxx-55-243-7218 wew. 23
e-mail: aspmet@wp.pl
Biuletyn wydawany jest kwartalnie i dostępny głównie w prenumeracie. Roczna prenumerata wynosi w 2004 roku 32 zł. Zainteresowanych prosimy o wpłacenie tej kwoty na konto Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego nr:

15401072-3724-36001-00-01

w BOŚ SA O/Olsztyn, zaznaczając cel wpłaty.

Wcześniejsze roczniki powielane są na zamówienie za opłatą równą wysokości aktualnej prenumeraty.
REKLAMA