Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie oraz Olsztyńskie Planetarium
i Obserwatoruim Astronomiczne
zapraszają na
SEMINARIUM METEORYTOWE
OLSZTYN 26-27 kwietnia 2001 roku

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący:
    prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki - Kraków
Członkowie:
    dr Jadwiga Biała - Olsztyn
    doc. dr hab. Jerzy Borucki - Warszawa
    mgr Elżbieta Plucińska - Olsztyn
    dr Marian Stępniewski - Warszawa

Program seminarium:

26.04 (czwartek)
900  Uroczyste otwarcie
930 - 1100  Sesja referatowa
1100 - 1130  Kawa / herbata
1130 - 1330  Sesja referatowa
1330 - 1500  Obiad
1500 - 1600  Sesja referatowa
1600 - 1630  Kawa / herbata
1630 - 1730  Sesja referatowa
1730 - 1900  Zwiedzanie Obserwatorium
1900  Uroczysta kolacja

27.04 (piątek)
900  Rozpoczęcie
930 - 1100  Sesja referatowa
1100 - 1130  Kawa / herbata
1130 - 1330  Sesja referatowa
1330 - 1500  Obiad
1500 - 1800  Zwiedzanie Olsztyna
1800 - 1900  Projekcja w Planetarium
1930  Kolacja

28.04 (sobota) w godzinach 800 - 1700 - wycieczka "Śladami Mikołaja Kopernika"
Olsztyn - Lidzbark Warmiński - Frombork

Tematy Referatów:
 • Mossbauerowskie badania meteorytów.
 • Problemy z planetami.
 • Formy występowania żelaza metalicznego i troilitu w chondrycie Baszkówka.
 • Badania nad określeniem zawartości pierwiastków w chondrytach Baszkówka i Mt. Tazerzait oraz rozważania na temat podobieństwa obu meteorytów.
 • Pomiary zawartości potasu w meteorytach metodą rozcieńczania izotopowego.
 • Problemy pyłu kosmicznego.
 • Planety - uboczny produkt ewolucji gwiazd.
 • Astronomia meteorytowa.
 • Meteoryt Gujba - nowy rodzaj chondrytu czy zmiana skali wielkości chondr.
 • Skład fazowy meteorytu Zakłodzie.
 • Dydaktyka planetologii.
 • Kosmomineralogia - wybrane problemy.
 • Petrologia chondrytu L5 Baszkówka jako odzwierciedlenie budowy i procesu formowania się powierzchni ciała macierzystego.
 • Jak odkrywane są planety innych gwiazd?
 • Badanie statystyczne różnorodności składu mineralnego chondr i ich struktur z meteorytu Baszkówka.
 • Meteoryt Baszkówka - dowód na protoplanetarny dysk, czy istnienie chondrytowych planetoid.
 • Z historii meteorytyki.
 • Meteoryty kopalne.
 • Mikromorfologia powierzchni trawionych kryształów i meteorytów.
 • Nowy obraz Układu Słonecznego.
Miejsce seminarium
Seminarium będzie się odbywało w Olsztyńskim Planetarium przy ul.Piłsudskiego 38.
Kontakt z organizatorami
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 31 marca 2001 roku na adres

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
ul. Piłsudskiego 38     10-450 Olsztyn
tel. (089) 533 49 51     fax: (089) 533 49 84
e-mail: ela@planetarium.olsztyn.pl