Popularyzacja meteorytów


11 - 25.08.2000 - autor strony był przewodnikiem po największej prywatnej kolekcji meteorytów w Polsce. Kolekcja ta zawitała do Wieży Kopernika we Fromborku.

27.01.2001 - kolekcja autora strony była podziwiana na zebraniu Zielonogórskiego Oddziału PTMA.

09 - 19.04.2001 - kolekcja autora strony dostępna była dla zwiedzających w jedenej z zielonogórskich szkół noszących imię Mikołaja Kopernika.

16.07.2001 - artykuł w Gazecie Lubuskiej. Rozstrzygałem wraz z profesorem Januszem Gilem czy pewien kamień jest meteorytem czy nie. Wszystko wskazywało na tę drugą możliwość. Wszystkie błędy w dostępnym artykule (jpg 106kB) powstały nie z mojej winy, lecz leżą po stronie gazety (brak autoryzacji).

02.08.2001 - artykuł w Gazecie Lubuskiej. Opowiadałem o tym czym są meteoryty, jak wyglądają i jak je rozpoznać. Wkradło się do artykułu (jpg 328kB) trochę błędów powstałych (jak w poprzednim przypadku) nie z mojej winy, lecz leżą po stronie gazety (brak autoryzacji).