Impaktyty Nordlingen-Ries

Info zaczerpnięte ze strony: The Nordlingen-Ries impact crater... - http://www.meridianschool.com/ries/

Rozmiar: 4588 bajtów

Kościół Świętego Jerzego w Nordlingen został wzniesiony z brekcji uderzeniowej. Skała ta zawiera chaotyczną mieszaninę stopionej i niestopionej rodzimej skały.

Rozmiar: 3000 bajtów

Stopiony składnik brekcji to czarne szkło z wtopieniami białego wapienia jurajskiego. Niestopiony składnik zawiera biały wapień jurajski. Ciasto skalne zawiera mniejsze fragmenty podobnego materiału.

Część stopionego materiału została rozciągnięta i zdeformowana podczas wyrzutu i ponownego zbicia. Te fragmenty zwane są przez tutejszych geologów "fladden". ("Fladden" to niemiecka nazwa płaskiego, zaokrąglonego kształtu)

Mała wioska - Schmahingen - położona jest na zewnętrznym zboczu wału krateru. Skały na zboczu powyżej wioski zawierają chaotyczną mieszaninę białego wapienia jurajskiego. Skałki wznoszą się na wysokość około 30 metrów.

Brekcja ukazuje podobny stosunek różnych wielkości fragmentów wchodzących w skład skały. Przekrój pokładu ma około 2 metry.

Głaz ma w przybliżeniu metr wysokości.

Na południe i wschód od Schmahingen, znaleziono kolejny pokład zaraz za zewnętrznym wałem krateru. skały te nie były zbrekcjonowane ale zawierały zaokrąglone pęknięcia.