SNC

Info zaczerpnięte z artykułu: Meteoryty Marsjańskie - Urania 11/1996 - Jadwiga Biała

Meteoryty SNC to skały magmowe pochodzenia marsjańskiego. Nazwa tej grupy achondrytów wzięła swój początek od meteorytów: Shergotty, Nakhla (el Baharia) i Chassigny, z których klasyfikacją naukowcy mieli wiele kłopotów. Meteoryty te wyróżniają się dość znacznie spośród innych typów achondrytów, więc powstały grupy achondrytów: shergottyty, nakhlity oraz chassignity. Potocznie meteoryty tych grup nazywa się meteorytami SNC.

Shergottyty (czyt. szergotyty)
Swoją nazwę zawdzięczają meteorytowi Shergotty, który spadł 25 sierpnia 1965 roku, około godziny 9 w Indochinach. Jego waga to około 5 kg. Shergottyty są skałami magmowymi pochodzącymi z niedużej głębokości. Przypominają one ziemskie bazalty, ale składają się z nieco większych kryształów, co właśnie świadczy o pochodzeniu ich z tej, a nie innej głębokości.

Nakhlity (czyt. naklity)
Składają się z większych kryształów niż shergottyty, więc muszą pochodzić z większej głębokości. Ich skład to przede wszystkim pirokseny i oliwiny. Nazwa pochodzi z największego spadku meteorytów marsjańskich, które spadły w miejscowości Nakhla el Baharia w Egipcie 28 czerwca 1911 roku o godzinie 9. Po pojawieniu się chmury i odgłosie detonacji na ziemię spadło około 40 kamieni o łącznej wadze około 40kg, z czego najmniejszy fragment ważył 20 g, a największy 1813 g. Jeden z fragmentów zabił psa :-)

Chassignity (czyt. szasynity)
Pochodzą z bardzo dużych głębokości, a co za tym idzie są gruboziarniste. Składają się głównie z oliwinów. Jest to odpowiednik ziemskiego dunitu. 3 października 1815 roku we Francji, w miejscowości Chassigny, około godziny 8, po detonacjach spadł meteoryt o wadze około 4 kg.