prof. dr hab. Tomasz Bulik
email: tb(at)astrouw.edu.pl
tel 22 5530507 wew 114

Tematyka moich badań obejmuje szereg zagadnień. Ostatnio głównych z nich były związane z astrofizyka fal grawitacyjnych. A zatem modelowanie źródeł fal grawitacyjnych, scenariuszy ich powstawania, analiza własności ci populacji tych źródeł. Obejmuje to również badanie ewolucji układów podwójnych. W ramach tych zagadnień zajmuję się przygotowaniami do budowy do pracy z Teleskopem Einsteina.

Drugi zestaw zagadnień którym się zajmuję to astrofizyka bardzo wysokich energii. Obejmuje to zarówno obserwacje – z wykorzystaniem obserwatorium HESS, ale tez modelowanie emisji źródeł bardzo wysokich energii. W tej grupie projektów mamy przygotowania do przyszłych obserwacji za pomocą CTA.

Trzecia grupa tematów związana jest obserwacjami fal grawitacyjnych, a przede wszystkim ze zwiększaniem czułości obserwatorium Virgo na niskich częstotliwościach. W tym zakresie konieczne jest monitorowanie szumu sejsmicznego i infradźwiękowego. Moja grupa założyła i utrzymuje sieć takich czujników, i zajmuje się analizą danych z tej sieci.

Badania prowadzone są w ramach szerokiej współpracy z innymi naukowcami. Przede wszystkim z doktorantka – pani magister Małgorzata Curyło, oraz dr Neha Singh z LAPP w Annecy (niedawna absolwentka naszych studiów doktoranckich). Blisko współpracuję z prof. Belczynskim z CAMK, oraz dr Mariuszem Suchenkiem z Astrocentu (CAMK).

Badania w mojej grupie obecnie finansowane są z dwóch grantów Harmonia NCN, na badania związane z Virgo oraz na badania związane z CTA.

Proponowane tematy doktoratów

a. Astrofizyka za pomocą decyhercowych detektorów fal grawitacyjnych.


Obecnie działają detektory fal grawitacyjnych LIGO/Virgo w zakresie wysokich częstotliwości około 50-1000Hz, oraz planowane jest obserwatorium LISA które będzie wykrywać fale grawitacyjne w zakresie mili hercowym, około 0.0001-0.01 Hz. W zakresie pośrednim rozpatrywane jest kilka projektów takich DECIGO, BBO, czy tez obserwatoria na Księżycu takie jak LGWS. Projekt polegać będzie na zbadaniu potencjału naukowego tych obserwatoriów jako takich, oraz w sieci z obserwatoriami na Ziemi.


b. Kosmologia fal grawitacyjnych


Detekcje fal grawitacyjnych dają nam nowy próbnik kosmologii – standardowe syreny. Projekt polegał będzie na zbadaniu dokładności wyznaczania parametrów kosmologicznych za pomocą danych z istniejących obserwatoriów LIGO/Virgo oraz przyszłych – Einstein Telescope czy Cosmic Explorer, albo LISA.Dydaktyka