Figury Widmanstättena i linie Neumanna

Zobacz także Podział meteorytów (zobacz tutaj)

  Figury Widmanstättena


Figury Widmanstättena powstają w wyniku przejścia fazowego w żelazo-niklowym stopie meteorytu. Przy bardzo powolnym stygnięciu stopu (mniej więcej 1oC na milion lat) krystalizują dwa różne stopy żelaza: kamacyt (można spotkać nazwę: kamasyt) oraz tenit (można spotkać nazwę: taenit). Kamacyt zawiera kilka procent niklu (>6%), natomiast tenit kilkanaście procent Ni. Im więcej niklu w meteorycie, tym cieńsze stają się belki kamacytu. W figurach Widmanstättena grubsze belki kamacytu poprzedzielane są cienkimi pasemkami tenitu. Figury Widmanstättena tworzą się na krawędziach oktaedru dlatego nazywamy tę klasę meteorytów oktaedrytami.

  Zdjęcia figur Widmanstättena

Big Cape York Gangan Toluca Gibeon

  Oktaedryty ze względu na grubość płytek dzielimy na:

  • bardzo gruboziarniste - powyżej 3,3 mm
  • gruboziarniste - 1,3 - 3,3 mm
  • średnioziarniste - 0,5 - 1,3 mm
  • drobnoziarniste - 0,2 - 0,5 mm
  • bardzo drobnoziarniste - poniżej 0,2 mm
  • plessytowe - poniżej 0,2 mm
  Linie Neumanna (braunaueńskie)


Gdy zawartość niklu w stopie spada poniżej 6% cały stop przekształca się w kamacyt. Po wytrawieniu takiego meteorytu nie zaobserwujemy już figur Widmanstättena, lecz pojawią się tak zwane linie Neumanna. Gdy belki kamacytu w oktaedrycie są wystarczająco duże, na każdej osobnej belce linie będą biegły w różnych kierunkach, ale równolegle do siebie. Rozłączając okaz na poszczególne belki kamacytu teoretycznie mamy wtedy do czynienia z heksaedrytami. Np. w przypadku meteorytu Morasko można spotkać się z taką sytuacją, że jedna połowa meteorytu jest oktaedrytem (na której widać figury Widmanstättena), a druga heksaedrytem - czyli duuużym kryształem kamacytu (na którym widać linie Neumanna)!

  Brak jakichkolwiek figur


Brak jakichkolwiek figur może świadczyć o tym, że mamy do czynienia albo z ataksytem, albo z meteorytem, który został wystawiony na działanie bardzo wysokiej temperatury, albo nasz "meteoryt" nie jest meteorytem!

Ataksyty to meteoryty o bardzo wysokiej zawartości niklu. Cały stop żelazo-niklowy przekształca się w tenit. Na powierzchni takiego meteorytu nie ma żadnych figur.

Wysoka temperatura niszczy zarówno figury Widmanstättena, jak i linie Neumanna! Wystarczy temperatura około 500oC (800 K). W takiej temperaturze w ciągu kilku sekund giną linie Neumanna, a w ciągu 8 godzin figury Widmanstättena. Dlatego m.in. często nie obserwuje się żadnych figur na przekrojach meteorytów blisko brzegu (skorupy) okazu.

  Bibliografia:

  • Spadające gwiazdy - Honorata Korpikiewicz - KAW, Poznań 1988,
  • Nieziemskie Skarby - Andrzej S. Pilski - Prószyński i S-ka, Warszawa 1999,