Podstawowe komendy LINUXa powrót

góra

Pomoc


manwyświetla stronę manuala dla polecenia 'program'

infopodobnie jak man, wyświetla stronę pomocy dla polecenia 'program'.

Gdy nie znajdzie strony info, szuka strony man i ja wyświetla.


--helpkażdy program ma opcję --help lub -h, która wyświetla krótką pomoc
góra

Logowanie


logoutkomenda służąca do wylogowania się z terminala

exitkomenda służąca do zakończenia procesu powłoki: tcsh, bash, itp.

Może być używana w skryptach. Pozwala też zwrócić kod wyjścia ze skryptu:


passwdzmień hasło użytkownika

^D(Ctrl-D) wysyła komunikat EOF (end-of-file) do terminala

Oznacza koniec wprowadzania danych. W powłoce 'bash' skutkuje zazwyczaj zamknięciem terminala


whoamiwyświetla nazwę użytkownika

idwyświetla obecną nazwę i grupę użytkownika oraz ich numery (UID i GID)

sukomenda do przelogowania się jako inny użytkownik (su, od 'switch user')

Pozwala, w tym samym terminalu, zmienić uprawnienia do wykonywania komend chwilowo na innego użytkownika (zmienić aktualny UID i GID)


fingerwypisuje wszystkich użytkowników obecnie zalogowanych na danej maszynie (i ich terminale)

wpodobnie jak finger wypisuje zalogowanych użytkowników i ich aktywne terminale
góra

Podstawowe komendy


cdzmienia aktualny katalog (od 'change directory')

pwdwypisuje ścieżkę obecnego katalogu (od 'print working directory')

lslistuje katalog

catwypisuje wszystkie podane mu pliki na standardowe wyjście

tacwypisuje wszystkie podane mu pliki na standardowe wyjście, ale w odwraca kolejność linii

echopowtarza na standardowym wyjściu słowa podane w argumencie

wcliczy linie, słowa, i znaki w pliku

gdy nie podamy argumentu, czyta ze standardowego wejścia


lesswygodne i szybkie przeglądanie plików tekstowych
góra

Pliki i katalogi


touchzmienia czas dostępu i modyfikacji pliku, lub jeśli plik nie istnieje - tworzy go.

cpkopiuje plik

mvprzesuwa plik (tym samym służy również do zmiany nazwy)

rmkasuje plik

mkdirtworzy katalog

rmdirusuwa pusty katalog

chmodzmienia prawa dostępu do pliku

grupy użytkowników: u - user, g - group, o - others, a - all

prawa dostępu: r - read, w - write, x - execute


locatewypisuje gdzie ostatnio, na tym komputerze, był widziany plik o podanej nazwie (lub fragmencie nazwy)

locate raport.txtlocate pdf

findprzejrzyj katalog w poszukiwaniu danego pliku
góra

Przekierowania


>przekierowanie wyjścia z programu do pliku.

Standardowym wyjściem każdego programu jest ekran (konsola tekstowa) a standardowym wejściem jest klawiatura. Można te wejścia i wyjścia przekierowywać dowolnie.


>>doklejenie wyjścia z programu na koniec pliku

|przekierowanie wyjścia jednego programu na wejście drugiego

>!przekierowanie do pliku. Działa podobnie jak >, ale kontynuuje nawet gdy plik już istnienie. Działa w "tcsh".

<przekierowanie pliku jako standardowego wejścia.

<<podanie na wejście następujących później linii.

2>przekierowanie standardowego wyjścia dla błędów do pliku. Oprócz standardowego wyjścia i wejścia, każdy program ma jeszcze standardowe wyjście dla błędów. Je też możemy przekierowywać, na przykład w inne miejsce niż wyjście zwykłe. Działa w "bash", nie w "tcsh".

&> lub >&przekierowanie obu wyjść do pliku.

man bash

man tcsh
góra

Procesy


pswypisuje procesy uruchomione na komputerze

bguruchamia na nowo zatrzymane (Ctrl-Z) zadanie, ale w tle, tak jakby zostało ono uruchomione z &

fguruchamia na nowo zatrzymane (Ctrl-Z) zadanie, na pierwszym planie

jobswyświetla listę zatrzymanych zadań

killzabija podany proces

PID - jest to numer identyfikacyjny procesu (process id), można go odczytać np. używając polecenia ps


&modyfikator który pozwala uruchomić od razu proces w tle.

topinteraktywne narzędzie do monitorowania procesów

Sortuje procesy po ich bieżącym użyciu procesora, po użyciu pamięci, itp.

góra

Edytory


vimzaawansowany edytor tekstowy w trybie tekstowym

Vi iMproved - nowa wersja znanego edytora Vi. Posiada


gvimvim w trybie graficznym

emacszaawansowany edytor tekstowy w trybie graficznym

Emacs podobnie jak Vim jest wszechstronnym edytorem obsługującym wiele języków i posiadającym bogate funkcje.


uemacsedytor tekstowy w trybie tekstowym

Micro Emacs jest tekstową wersją Emacsa


joeprosty edytor tekstowy

Joe's Own Editor. Nadaje się do pisania prostych dokumentów


mceditedytor tekstowy w trybie tekstowym

mcedit jest wbudowanym w Midnight Commandera edytorem.

Posiada m.in. podświetlanie składni.

góra

Sieć


pineprogram do obsługi poczty

Bardzo dobry, szybki i wygodny program do sprawdzania i wysyłania poczty elektronicznej. Jego największą zaletą jest to, że działa w trybie tekstowym, więc można uruchomić go na zdalnym terminalu.


sshprogram do zdalnego logowania używając szyfrowanego połączenia

Najważniejszy sieciowy program. Umożliwia logowanie się na dowolny komputer na świecie, przy czym połączenie jest bezpieczne dzięki algorytmom szyfrującym opartym na kluczach RSA.


scpprogram do kopiowania plików używając szyfrowanego połączenia SSH

scp łączy się z podanym serwerem i kopiuje podane pliki między oboma komputerami

'scp'do połączenia używa programu 'ssh'


rloginprosty protokół zdalnego logowania

pingprogram diagnostyczny sprawdzający czy istnieje połączenie sieciowe z danym komputerem.
góra

Dyski


dfwypisuje rozmiary i ilość dostępnego miejsca na zamontowanych dyskach (w kilobajtach i w procentach)

dupolicz rozmiary katalogów i plików zawartych w podanym katalogu
góra

Środowisko


whichwypisuje gdzie znajduje się plik z programem o podanej nazwie

envwypisuje aktualne wartości wszystkich zmiennych środowiskowych

aliasustawia i wypisuje definicje skrótowych komend ('aliasów'), które są obecnie ustawione w środowisku
góra

Urządzenia systemowe


/dev/nullstudnia bez dna. Urządzenie do którego możemy pisać do woli, a wszystko co wpiszemy przepada.

/dev/zeroskładnica zer. Jest to urządzenie do czytania, które nigdy się nie kończy. Można z niego wczytać dowolną liczbę bajtów, a wszystkie będą równe zero.

/dev/randomzbiór liczb losowych. Jest to urządzenie do czytania, które daje prawdziwie losowe dane. Korzysta przy tym z systemowego zbiornika entropii, który jest uzupełniany dzięki różnym przejawom aktywności użytkownika. Zbiór ten może się wyczerpać, dlatego nie należy z niego czytać wielu liczb na raz.

/dev/urandomzbiór liczba pseudolosowych. Jest to urządzenie do czytania, które podaje liczby pseudolosowe. Ma ich do dyspozycji dowolnie dużo.

/dev/stdinstandardowe wejście aktualnego procesu. Każdy proces który próbuje czytać z tego urządzenia, dostanie zawartość własnego wejścia.

/dev/stdoutstandardowe wyjście aktualnego programu. Gdy proces wypisze coś do pliku /dev/stdout, pojawi się to na jego standardowym wyjściu.

/dev/stderrstandardowe wyjście dla błędów aktualnego programu. Gdy proces wypisze coś do pliku /dev/stderr, pojawi się to na jego standardowym wyjściu dla błędów.

administratorem jest Jan Skowron, strona znajduje sie na serwerze astrouw.edu.pl
Valid HTML! Valid CSS!