Super Mongo i EPS powrót


Nowe urządzenia do SM

Stworzyłem definicje własnych urządzeń do Super Mongo.

device eps3 plik.eps
eps device eps encapsulated postscript, (6x6 in) alias do postencap
eps2 device eps encapsulated postscript, (6x3 in) aspect 2:1
eps3 device eps encapsulated postscript, (6x2 in) aspect 3:1
eps2v device eps encapsulated postscript, (3x6 in) aspect 1:2
eps3v device eps encapsulated postscript, (2x6 in) aspect 1:3

Definicje są jawne i znajdują się w moim pliku GRAPHCAP. Można sobie na jego podstawie zrobić dowolne urządzenie z dowolnymi wymiarami pliku EPS. Można też dostosować moje definicje zależnie od potrzeb.

Własny plik GRAPHCAP można dołączyć automatycznie za każdym uruchomieniem Super Mongo. W tym celu należy wpisać do pliku z własnymi ustawieniami .sm następującą dyrektywę:

+graphcap /home/.../supermongo/moj.graphcap

Have a fun.


Przeskaluj i wyrenderuj swojego EPS-a

Jeżeli chcesz wkleić swój wykres do prezentacji, a masz go zapisanego w postaci wektorowej w pliku EPS, musisz go najpierw wyrenderować.

Grafikę rastrową zapisujemy najczęściej w jednym z formatów: GIF, JPEG, TIFF, PNG,... . Przy czym polecm ostatni z wymienionych. GIF ma mało kolorów i słaby model przeźroczystości, JPEG posiada stratną kompresję która jest zoptymalizowana na potrzeby zdjęć, TIFF jest dobrym formatem z bezstratną kompresją - idealny do zastosowań poligraficznych, jednak trochę duży. Najnowocześniejszym formatem jest PNG. Posiada on bezstratną kompresję, bardzo dobrą obsługę przeźroczystości przez kanał alpha oraz jest zoptymalizowany dla zastosowań sieciowych - małe pliki. Nie posiada ograniczeń liczby kolorów, jak to ma miejsce w przypadku JPEG i GIF.

Niestety proste renderowanie wykresu w EPS stworzy nam rysunek o wymiarach nie koniecznie odpowiadającym potrzebom naszej prezentacji. Skalowanie obrazu po renderowaniu nie da dobrych efektów, szczególnie że najczęściej wykres pełen jest cienkich liniii, które znikną lub staną się nierówne.

Stąd konieczność przeskalowania obrazu jeszcze w formie wektorowej, czyli zmiany pliku EPS. Umieszczony poniżej skrypt pozwoli przeskalować i wyrendeerować wykres w dowolnym rozmiarze.

./resize_sm_eps.do plik.eps xwidth


administratorem jest Jan Skowron, strona znajduje sie na serwerze astrouw.edu.pl
Valid HTML! Valid CSS!