Zapraszam studentów do współpracy nad różnymi tematami badawczymi. Współpraca ta może mieć na celu napisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej, a w przypadku ciekawych wyników może to zaowocować publikacją w recenzowanym czasopiśmie. Niektóre z tematów nadają się do rozwinięcia na studiach doktoranckich. Zapraszam również do realizowania pod moją opieką Zespołowych Projektów Studenckich.

Tematy prac licencjackich:

 1. Dlaczego w centralnym zgrubieniu Galaktyki widzimy strukturę X?

  Stosunkowo łatwy temat. Zadaniem polega na przeanalizowaniu istniejących danych z użyciem metody Gaussian Mixture Model.

 2. Czerwoni maruderzy w danych satelity Gaia

  Celem pracy będzie wyszukanie rzadkich gwiazd zwanych czerwonymi maruderami. W tym celu wykorzystane zostaną dane satelity Gaia.

 3. Gwiazdy beta Cep w Wielkim Obłoku Magellana

  Modele pulsacji gwiazd beta Cep wymagają metaliczności większej niż ta w Wielkim Obłoku Magellana, by takie pulsacje miały miejsce. Zadanie polega na wyszukaniu gwiazd beta Cep w Wielkim Obłoku Magellana w oparciu o literaturę, dane projektu OGLE lub dane teleskopu TESS.

 4. Pulsujące białe karły w polach OGLE-IV

  Osoba wybierające ten temat sprawdzi, czy znane pulsujące białe karły są widoczne w polach projektu OGLE. Jeśli są, to zostanie sprawdzone, czy ich pulsacje można wykryć.

 5. Gwiazdy DPV w różnych Galaktykach

  DPV to mało znane układy podwójne gwiazd, które pokazują dodatkowy okres zmienności, który jest ok. 33 razy dłuższy od okresu orbitalnego. Celem będzie porównanie gwiazd obserwowanych w Drodze Mlecznej oraz Obłokach Magellana.

Tematy prac magisterskich:

 1. Poszukiwanie planet mikrosoczewkujących

  Celem projektu będzie weryfikacja, które anomalie obserwowane w zjawiskach mikrosoczewkowania obserwowanych przez projekt OGLE są powodowane przez planety. Umożliwia odkrycie “swojej” planety!

 2. Poszukiwanie czerwonych maruderów

  Pierwszym krokiem będzie wyszukanie czerwonych maruderów w gromadach kulistych na podstawie danych z satelity Gaia. Następnie trzeba będzie dokładniej przebadać znalezione obiekty w innych bazach danych. Ciekawe obiekty mogą być później zaproponowane do dodatkowych obserwacji spektroskopowych np. na teleskopach ESO. Kontynuacja projektu daje szansę na publikację recenzowaną.

 3. Analiza wybranych soczewek podwójnych

  Celem projektu będzie dopasowanie modeli soczewek podwójnych do wybranych zjawisk mikrosoczewkowania obserwowanych przez projekt OGLE.

 4. Obserwacje planetoid w polach centralnego zgrubienia Galaktyki projektu OGLE

  Na początku celem będzie znalezienie, kiedy projekt OGLE obserwował znane planetoidy. Rozszerzeniem projektu będzie wykonanie fotometrii wybranych planetoid w celu wyznaczenia okresów rotacji.

 5. Zagadka dodatkowej okresowości układów podwójnych

  Niektóre układy podwójne pokazują dodatkową zmienność fotometryczną z okresem ok. 33 razy dłuższym niż okres orbitalny, nazywamy je Double Periodic Variables. Celem pracy będzie zbadanie różnych właściwości tych gwiazd. Może się to okazać pomocne w wyjaśnieniu przyczyny dłuższego okresu, a w takim przypadku zaowocować publikacją w czasopiśmie recenzowanym.

Inne proponowane tematy:

 1. Analiza wybranej planety pozasłonecznej odkrytej metodą mikrosoczewkowania.
 2. Paralaksy mikrosoczewkowe w danych satelity Roman.
 3. Układy kataklizmiczne w danych OGLE.
 4. Baza danych soczewek podwójnych.
 5. Poszukiwanie gwiazd typu Boyajian.
 6. Autonomiczny detektor anomalii mikrosoczewkowych.
 7. Poszukiwanie cefeid z pierwszego przejścia przez pas niestabilności.
 8. Pulsujące białe karły z TESS w danych OGLE.
 9. System alertów o wybuchach gwiazd katalklizmicznych.

Zapraszam do kontaktu!