Otrzymałem grant NCN w konkursie SONATA BIS 11. Grant na 2,010,649 zł będę realizował w latach 2022-2027, a jego tytuł to “Gwiazdowe układy podwójne jako klucz do zrozumienia początkowej funkcji mas w centralnym zgrubieniu Galaktyki”. W ramach grantu przewidziane są środki na zatrudnienie 1 adiunkta/-ki, 1 doktoranta/-ki, oraz 4 studentów/-ek. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Streszczenie popularnonaukowe jest tu.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała mi grant w ramach konkursu Polskie Powroty 2019, który zatytułowany jest “Wide-orbit and free-floating planets as keys to understanding the formation and evolution of planetary systems”. Wysokość grantu to 2,239,000 zł, a czas realizacji to lata 2020-2023.