Michał Jaroszyński


Address:
University of Warsaw
Astronomical Observatory
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa, POLAND
phone: (48 22) 55-30-507 x124, fax: (48 22) 629-49-67
E-mail:
Internet: mj@astrouw.edu.pl


1:Prawdopodobieństwo

============================================================== STATYSTYKA

"Statystyka dla astronomow"

(Po raz ostatni prowadzony w roku 2022/2023)

Prezentacje z wykładów:

1:Prawdopodobieństwo

2:Zmienne losowe

3:Rozkłady prawdopodobieństwa

4:Rozkłady prawdopodobieństwa

5:Rozkłady prawdopodobieństwa

6:Rozkłady, statystyka, estymatory

7:Estymatory, MNW

8:Metoda Największej Wiarygodności (MNW)

9:Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK)

10:Estymacja parametrów, przedziały ufności

11:Testowanie hipotez statystycznych

12:Procesy stochastyczne

13:Uzupełnienia

Egzamin ustny (stacjonarny) po umówieniu

Poniżej zamieszczam listę pytań na egzamin ustny

Z tej listy, w sposob losowy, tworzone będą zestawy po 3 pytania

(Jedno spośród pytań 10-19, drugie: 20-29, trzecie: 30-39)

Poproszę Zdającego o podanie liczby z zakresu 0-999

Używając funkcji date_and_time (fortran) otrzymam liczbe milisekund (0-999)

Suma tych dwóch liczb pozwoli zainicjować generator liczb losowych,

który posłuży do utworzenia zestawu pytań

(*) Trzeba znać wzór na gęstość p-stwa


"Astronomia pozagalaktyczna":

Zadania na cwiczenia

===================================================================KOSMOLOGIA

"Kosmologia":
"Wybrane zagadnienia astrofizyki teoretycznej":

(czyli soczewkowanie grawitacyjne):

Wykład odbywał się w przeszłości

Wykłady w formacie "pdf"

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

-->


--> Astrofizyka III - soczewki