Michał Jaroszyński


Address:
University of Warsaw
Astronomical Observatory
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa, POLAND
phone: (48 22) 55-30-507 x124, fax: (48 22) 629-49-67
E-mail:
Internet: mj@astrouw.edu.pl"Statystyka dla astronomów"

W semestrze letnim 2021/22 w trybie stacjonarnym

We wtorki o 10:00 w Sali Kopernika

Pierwszy wykład 1 marca 2022

Prezentacje z wykładów:

1:Prawdopodobieństwo

2:Zmienne losowe

3:Rozkłady prawdopodobieństwa

4:Rozkłady prawdopodobieństwa

5:Rozkłady prawdopodobieństwa

6:Rozkłady, statystyka, estymatory

7:Estymatory, MNW

8:Metoda Największej Wiarygodności (MNW)

9:Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK)

10:Estymacja parametrów, przedziały ufności

11:Testowanie hipotez statystycznych

12:Procesy stochastyczne

13:Uzupełnienia

Egzamin ustny (stacjonarny) po umówieniu

Poniżej zamieszczam listę pytań na egzamin ustny

Z tej listy, w sposob losowy, tworzone będą zestawy po 3 pytania

(Jedno spośród pytań 10-19, drugie: 20-29, trzecie: 30-39)

Poproszę Zdającego o podanie liczby z zakresu 0-999

Używając funkcji date_and_time (fortran) otrzymam liczbe milisekund (0-999)

Suma tych dwóch liczb pozwoli zainicjować generator liczb losowych,

który posłuży do utworzenia zestawu pytań

(*) Trzeba znać wzór na gęstość p-stwa


"Astronomia pozagalaktyczna":

Wyniki kolokwium z 12 maja 2022

Wyniki egzaminu z 21 czerwca 2022 i podsumowanie

Szkic rozwiązań zadań 2 i 3 z egzaminu

Egzamin pisemny: wtorek, 21 VI 2022, 10:00 sala Kopernika OA

Egzamin ustny po umówieniu

Poniżej zamieszczam listę pytań na egzamin ustny

Z tej listy, w sposob losowy, tworzone będą zestawy po 3 pytania

(Jedno spośród pytań 10-19, drugie: 20-29, trzecie: 30-39)

Poproszę Zdającego o podanie liczby z zakresu 0-999

Używając funkcji date_and_time (fortran) otrzymam liczbe milisekund (0-999)

Suma tych dwóch liczb pozwoli zainicjować generator liczb losowych,

który posłuży do utworzenia zestawu pytań

Zadania na cwiczenia

Prezentacje z wykładów:

Wykład 1 (03.III)

Dodatek (03.III)

Wykład 2 (10.III)

Wykład 3 (17.III)

Wykład 4 (24.III)

Wykład 5 (31.III)

Wykład 6 (07.IV)

Wykład 7 (21.IV)

Wykład 8 (28.IV)

Wykład 9 (05.V)

Wykład 10 (19.V)

Wykład 11 (19.V)

Wykład 12 (26.V)

Wykład 13 (02.VI)

Wykład 14 (09.VI)

--> Astrofizyka III - soczewki