Michał Jaroszyński


Address:
University of Warsaw
Astronomical Observatory
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa, POLAND
phone: (48 22) 55-30-507 x124, fax: (48 22) 629-49-67
E-mail:
Internet: mj@astrouw.edu.pl"Kosmologia":

Wykład odbywa się we wtorki o 12:15

(pierwsze spotkanie: 05.10.2021 o 13:15)

Stare linki do nagrań

Nowe linki do starych nagrań

"Skrypt" 2020

Egzamin: czwartek, 10 lutego 10:00 - 12:00 Sala Kopernika

Prezentacje z wykładów:

1: Obserwacje

2: Obserwacje

3: Obserwacje

4: Podstawy rachunkowe

5: Niestabilność grawitacyjna 1

6: Niestabilność grawitacyjna 2

7: CMB 1

8: CMB 2

9: CMB 3

10: Powtórna jonizacja

10: Kosmologia 21 cm

11: Inflacja

12: Ciemna materia


"Warsztaty astrofizyki":

Warsztaty obejmują różne indywidualne zadania polegające na rozwiązaniu ograniczonego, dobrze określonego problemu astrofizycznego, w miarę możliwości związanego z aktualną działalnością badawczą opiekuna. Rola opiekuna polega na postawieniu problemu i zasugerowaniu metod(y) jego rozwiązania. Wykonujący ćwiczenie poznaje konieczną literaturę przedmiotu i w porozumieniu z opiekunem przystępuje do badania i rozwiązania problemu. Postępy swoich dociekań przestawia na bieżąco w ramach wspólnych zajęć w ciągu semestru a ostateczne rezultaty prezentuje na końcowych zajęciach w obecności innych studentów i opiekuna.

Propozycje tematów

--> Astrofizyka III - soczewki