Jak dołączyć do koła ?

Regulamin naszej organizacji przewiduje dwa rodzaje formalnej przynależności do niej – członka zwyczajnego oraz sympatyka.

Pierwszy z nich jest skierowany do osób, które są studentami Uniwersytetu Warszawskiego i chcą czynnie uczestniczyć w działalności KNAstr. W tym przypadku wymagane jest złożenie pisemnej deklaracji i pozytywna ocena zarządu. Członek zwyczajny poza możliwością działalności w kole, otrzymuje też prawo głosu w wyborach jego władz oraz zgłaszania w nich własnej kandydatury.

Sympatykiem może zostać dowolna osoba, która pragnie poszerzyć swoją wiedzę na temat astronomii, interesuje się odbywającymi u nas wydarzeniami czy chciałaby biernie zaangażować się w naszą pracę. Status ten umożliwia również korzystanie z urządzeń lub innych obiektów, którymi dysponuje koło. Ta forma ma charakter uznaniowy i nie wymaga szczególnych kroków formalnych, a jedynie ogólnej aprobaty zarządu.

W obydwu przypadkach mile widziane jest obecność na naszych spotkaniach (które są zawsze otwarte dla każdego słuchacza), co jest najlepszą oznaką faktycznej chęci współpracy z nami.