Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii 2019

 1. Informacje
 2. Harmonogram
 3. Formularz rejestracyjny
 4. Lista uczestników
 5. Książka abstraktów
 6. Galeria

Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii 2019 odbyło się w dniach 12-14 września 2019r. w Olsztynie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za uczestnictwo, przedstawione referaty oraz plakaty. Szczególne podziękowania dla Polskiego Towarzystwa Astronomii (PTA), które wsparło inicjatywę połączenia konferencji ze zjazdem PTA oraz przeprowadziło wykłady eksperckie.

Wyróżnione wystąpienia:

Referat

 • I miejsce – Katarzyna Kowalska UWr
  „Czy wszystkie erupcje protuberancji słonecznych należą do udanych?”
 • II miejsce – Joachim Krüger UAM
  „Śmieci kosmiczne i kolizje na orbicie wokół Ziemi.”
 • III miejsce – Zofia Kaczmarek UW
  „Fantastyczne czarne dziury i jak je znaleźć”

Poster:

 • Oliwia Ziółkowska UW
  „Low-amplitude periodicities in the first overtone classical Cepheids.”Archiwalne:

Mamy przyjemność ogłosić, że Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii 2019 odbędzie w Olsztynie w dniach 12-14 września br.

Skierowane jest ono przede wszystkim do studentów i doktorantów astronomii, ale mile widziane są również osoby innych specjalności. W pierwszym przypadku zalecamy poinformowanie o zamiarze wyjazdu przedstawicieli koła naukowego funkcjonującego na uczelni uczestnika – może to ułatwić organizację podróży, ale w szczególności pozwoli delegatowi sprawniej uzyskać zwrot jej kosztów.

Tegoroczna OSSA organizowana jest w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Astronomicznym (PTA) i nakłada się terminem na zjazd PTA (9-12 września). Dzięki temu podwyższamy rangę konferencji i dajemy możliwość wybitnym naukowcom zaprezentowania prowadzonych przez nich bieżących projektów naukowych, do których jako studenci w przyszłości będziemy mogli dołączyć.

Udział w konferencji można wziąć w sposób czynny – wygłaszając referat lub prezentując swój plakat promujący zagadnienie lub przedsięwzięcie z zakresu profesjonalnej astronomii – albo biernie uczestniczyć w charakterze wolnego słuchacza.

Nie obowiązuje opłata konferencyjna.

Jako organizatorzy zapewniamy nocleg dla prelegentów w ciągu całego czasu trwania konferencji – w zależności od liczby uczestników może to zostać rozszerzone o osoby biorące udział bierny. Poza częścią stricte naukową, przewidziano również inne atrakcje takie jak seans w Planetarium oraz zwiedzanie Obserwatorium.

W celu zgłoszenia chęci przyjazdu na OSSA’ę należy wypełnić formularz rejestracyjny do 28 sierpnia (włącznie).

Zachęcamy do śledzenia fanpage’u na stronie:
https://www.facebook.com/ossa.astro/

Z wszelkimi pytaniami proszę zgłaszać się do prezesa KNAstr:
Stefania Wolf
s.wolf@student.uw.edu.pl
knastr@astrouw.edu.pl
Zwracam uwagę na to, że wszystkie informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie.

Partner


Patroni medialni
Projekt logo