Zarząd

Opiekun naukowy KNAstr

prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski

Skład zarządu w roku akademickim 2021/2022

Prezes: Arkadiusz Hess
Wiceprezes: Jurand Prądzyński
Sekretarz: Wojciech Knop