Zarząd

Opiekun naukowy KNAstr

dr hab. Radosław Poleski

Skład zarządu w roku akademickim 2023/2024

Prezes: Arkadiusz Hess
Wiceprezes: Wojciech Knop
Sekretarz: Barbara Białek