O nas

Koło Naukowe Astronomów Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęło działalność 20 maja 2004 roku na mocy decyzji Prorektora ds. studenckim Marka Wąsowicza, co czyni je najdłużej nieprzerwanie funkcjonującą organizacją studencką na Wydziale Fizyki UW. Zrzesza przede wszystkim studentów astronomii z UW, jednak jest również otwarta na osoby reprezentujące inne kierunki na naszej uczelni lub nawet sympatyków spoza niej. Od samego początku stawiamy przed sobą ambitne cele, już kilka miesięcy od oficjalnej rejestracji KNAstr zorganizował Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii – pierwsze spotkanie skupiające młodych badaczy kosmosu z różnych stron naszego kraju, a w tym samym roku zaangażował się w działania powstającej wówczas Polskiej Sieci Bolidowej.

Nasze spotkania to okazja do spotkania z naukowcami z różnych instytutów, których praca ma związek z astronomią, wysłuchania ich wykładów lub czasem nawet udziału w warsztatach. Delegaci astronomicznych kół studenckich spotykają się również raz na semestr w czasie konferencji naukowej KSAKN. Największą satysfakcję daje oczywiście realizacja dużych projektów, na początku 2016 roku ponownie zainteresowaliśmy się rejestracją zjawiska meteorów. Od tego czasu we współpracy z Pracownią Komet i Meteorów rozwijamy własną stację bolidową, która w najbliższej przyszłości stanie się źródłem danych na temat trajektorii przedzierających atmosferę kosmicznych skał.