Kariera w ESO

Europejskie Obserwatorium Południowe jest jednym z największych międzynarodowych przedsięwzięć astronomicznych. Organizacja zrzesza aż 15 państw, w tym również Polskę, a głównym celem jej istnienia jest budowa i zarządzanie siecią dużych teleskopów optycznych (w tym będącego obecnie w fazie budowy największego ma świecie ELT) usytuowanych na pustyni Atakama w  Chile.

Spotkanie koła, które odbędzie się 4 grudnia o godz. 17:30 w Sali Kopernikańskiej OA UW to okazja do wysłuchania (za pośrednictwem Skype) wystąpienia mgr Aleksandry Hamanowicz – absolwentki naszej uczelni,  a także byłej członkini i wiceprezes KNAstr, która obecnie odbywa studia doktoranckie we wspomnianym ośrodku. Prelegentka, poza opisem charakteru pracy i dostępnego instrumentarium, poświęci dużo uwagi na omówienie ścieżek kariery i innych korzyści płynących ze współpracy z ESO, zarówno tych osiągalnych na poziomie studiów, jak i stanowiących perspektywę na przyszłość.

Abstrakt referatu:

Europejskie Obserwatorium Południowe jest międzynarodowa
organizacją astronomiczną zrzeszającą 15 krajów. Główną misją ESO jest
budowa i operowanie najnowocześniejszymi teleskopami astronomicznymi na
świecie: Paranal, La Silla oraz ALMA na płaskowyżu Chajnanator. We
współpracy z instytutami na całym świecie ESO jest również
odpowiedzialne za projektowanie wyjątkowych instrumentów naukowych
używanych przez te teleskopy.

Jako doktorantka pracująca w Headquarters ESO w Garching, opowiem jak
wygląda praca w tej organizacji, o teleskopach i instrumentach którymi
operuje oraz o projektach naukowych prowadzonych przez pracujących w ESO
astronomów. Jednym z głównych zadań ESO jest również wspieranie
międzynarodowej współpracy oraz dawanie możliwości rozwoju kariery dla
młodych naukowców: opowiem o stypendiach naukowych dla studentów i
doktorantów, prestiżowych „fellowships” dla postdocków z których także
Wy możecie skorzystać.

Może Ci się również spodoba