Na tropie czarnych dziur

W czasie jutrzejszego spotkania (21.11, godz. 18:30 w Sali Kopernikańskiej OA UW) będziemy mieli przyjemność wysłuchać wykładu opiekuna naukowego naszego koła dr. hab. Łukasza Wyrzykowskiego pt. Poszukiwanie brakujących czarnych dziur i ciemnej materii za pomocą misji kosmicznej Gaia. Liczba czarnych dziur obecnych w Drodze Mlecznej, które powstały wskutek kolapsu gwiazd, według modeli teoretycznych szacowana jest nawet na milion obiektów, a ponadto dyskutuje się istnienie również takich uformowanych z ciemnej materii w młodym wszechświecie. Ich wykrycie przy obecnym stanie wiedzy możliwe jest jedynie na podstawie detekcji soczewkowania grawitacyjnego, badania w tym zakresie prowadzi m.in. nasz rodzimy projekt OGLE, jednak pełniejszy obraz sytuacji wymaga konfrontacji z danymi pochodzącymi z innych źródeł.
W czasie wystąpienia dowiemy się jak można wykorzystać w tym celu ogromny bank obserwacji pochodzących z satelity Gaia, a co szczególnie interesujące dla gości naszych spotkań, prelegent przedstawi ofertę pracy badawczej skierowaną do studentów.
Polecamy również zapoznać się z artykułem Pana Wyrzykowskiego opublikowanym w magazynie Delta Mi, który ma bliski związek z tematem prezentacji.

Abstrakt referatu:
W Drodze Mlecznej powinno być kilka milionów czarnych dziur
wyprodukowanych z samych tylko gwiazd. Oprócz tego mogą też występować
tu pierwotne czarne dziury, które powstały ze zgęstek ciemnej materii we
wczesnym Wszechświecie. Znamy jednak jedynie około 50 czarnych dziur,
które znajdują się w układach podwójnych rentgenowskich.
Mikrosoczewkowanie grawitacyjne jest jedyną w tej chwili techniką, która
pozwoli na wykrycie samotnych czarnych dziur w Galaktyce w zakresie mas
zmierzonych przez fale grawitacyjne. Projekt OGLE wykrywa tysiące
soczewek, jednakże bardzo trudno jest jednoznacznie określić które są
wywołane przez czarne dziury. Dopiero połaczenie tych danych z
obserwacjami astrometrycznymi z misji kosmicznej Gaia pozwoli na
odkrycie pierwszych samotnych czarnych dziur. W danych Gaia mogą też
czaić się średnio-masywne czarne dziury o masach 1000 Słońc, których do
tej pory nie wykryto. Podobnie średnio-masywne czarne dziury mogą też
być wykryte w trakcie rozrywania gwiazd w centrach galaktyk. W moim
wystąpieniu zaprezentuję również projekty w które będzie można włączyć
się już na poziomie studiów.

Może Ci się również spodoba