Prof. Tomasz Bulik o falach grawitacyjnych

Serdecznie zapraszamy Was na spotkanie Koła Naukowego Astronomów. Spotkanie odbędzie w poniedziałek 18 grudnia 2017 r. o godzinie 17:30 w Obserwatorium Astronomicznym w sali Kopernika. Naszym prelegentem będzie prof. Tomasz Bulik, który wygłosi wykład „O falach grawitacyjnych”.

Fale grawitacyjne to zjawisko stanowiące bezpośrednią konsekwencję Ogólnej Teorii Względności Alberta Einsteina. Jak głosi dzieło niemieckiego fizyka, masa przez samą swoją obecność jest przyczyną zakrzywienia czasoprzestrzeni, jednak ruch ciała nie pozostaje tutaj bez znaczenia. Obieg masywnych obiektów wokół środka masy sprawia, iż w jego otoczeniu powstają zmarszczki (proporcjonalne do gęstości i prędkości składników), ulegające następnie propagacji o naturze falowej.
Przez długi czas obserwacja tego procesu nie była możliwa, bowiem nawet w przypadku najmasywawniejszych układów czarnych dziur, jest on niezwykle subtelny i wykrycie go wymaga użycia detektora o czułości graniczącej z możliwościami technicznymi.
Udało się to konstruktorom detektora LIGO, którzy po raz pierwszy w lutym 2016 zaprezentowali jednoznaczne wyniki potwierdząjące istnienie fal grawitacyjnych, a kilka innych detekcji stwierdzono w kolejnym roku. Rainer Weiss, Barry C. Barish oraz Kip S. Thorne za to wielkie osiągnięcie otrzymali w 2017 roku Nagrodę Nobla.

Profesor Bulik jest wicedyrektorem Obserwatorium Astronomiczego UW i członkiem Rady Naukowej Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, niegdyś pełnił również funkcję zasłużonego opiekuna naukowego naszego koła.
Przede wszystkim ma on jednak istotny wkład w pracę teoretyczną na temat tego intrygującego zagadnienia OTW i jest uważany za jednego z największych ekspertów w tej dziedzinie w Polsce. Znany jest także szeroko jako uznany popularyzator nauki i często udzielający opinii autorytet medialny.

 

prof. Tomasz Bulik w miejscu pracy

Wizja artystyczna fal grawitacyjnych, wytworzonych przez układ podwójny gwiazd neutronowych

 

Może Ci się również spodoba