logo_oauw
logo_uw

Akademia Młodych Uczonych PAN

2011-12-19 10:48

Prof. Igor Soszyński

członkiem nowopowstającej Akademii Młodych Uczonych PAN

Serdecznie gratulujemy!

Akademia Młodych Uczonych została powołana Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. W jej skład wchodzą najwybitniejsi naukowcy polscy młodego pokolenia.

Skip to content