logo_oauw
logo_uw

Doktorat – Rekrutacja 2022

Trwa druga tura rekrutacji – do 19 maja

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza kandydatów na studia doktoranckie z astronomii
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Warszawskiego

Obserwatorium Astronomiczne UW jest wiodącą instytucją astronomiczną w Polsce. Ma wysoką światową pozycję w dziedzinie wielkoskalowych przeglądów fotometrycznych nieba dzięki prowadzonym od ponad dwudziestu lat projektom OGLE i ASAS. Nasi Pracownicy aktywnie uczestniczą również w tak znanych światowych projektach, jak HESS i CTA (obserwacje w wysokich energiach), LIGO/VIRGO (fale grawitacyjne) oraz misjach satelitarnych takich jak Gaia (masowa astrometria, zjawiska przejściowe).

Doktoranci w Obserwatorium mają możliwość współpracy ze znakomitą kadrą naukową oraz aktywnego udziału w projektach prowadzonych przez OAUW lub w ramach współpracy międzynarodowej. Publikują prace w renomowanych czasopismach astronomicznych, prezentują swoje wyniki na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Zgodnie z nową ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce od 2019 r. astronomiczne studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim odbywają się w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych i trwają 4 lata. Doktorantom przysługuje (z mocy ustawy) stypendium w wysokości min. 2370 zł brutto w pierwszych dwóch latach nauki oraz 3650 zł w kolejnych dwóch, po pomyślnym przejściu oceny śródokresowej. Obserwatorium deklaruje dofinansowanie studentów przyjętych w rekrutacji 2022/23 do kwoty min. 4000 zł brutto średnio miesięcznie w okresie do oceny śródokresowej i 4500 zł po tej ocenie, w formie zwiększenia kwoty stypendium.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów doktoranckich proszone są o kontakt z potencjalnymi opiekunami, zgodnie z poniższą listą proponowanych tematów. Formalny proces rekrutacji odbędzie się w 2022 r. w dwóch turach. Rejestracja wniosków w drugiej turze od 1 kwietnia do 19 maja. Pełen harmonogram oraz szczególowe instrukcje na stronie Szkoły Doktorskiej: Rekrutacja 2022/23 – Astronomia

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wysokość stypendiów płatnych z projektów zewnętrznych będą określone oddzielnie. Zachęcamy do wczesnego kontaktu z potencjalnymi promotorami.

Dodatkowe informacje: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Propozycje tematów:

(warto sprawdzić czy są nowe/zaktualizowane tematy)


Lista tematów:

 • Planety mikrosoczewkowe

Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Udalski (udalski at astrouw.edu.pl)
Opiekun pomocniczy: dr Radosław Poleski (rpoleski at astrouw.edu.pl)

 • Milion układów podwójnych w projekcie OGLE

Opiekun: prof. dr hab. Igor Soszyński (soszynsk at astrouw.edu.pl)

 • Misja kosmiczna Gaia jako narzędzie do badania ciemnej materii w Galaktyce

Opiekun: prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski (lw at astrouw.edu.pl)

 • Poszukiwanie źródła zmienności kwazarów

Opiekun: dr hab. Szymon Kozłowski (simkoz at astrouw.edu.pl)

 • Badanie własności spektroskopowych kwazarów pod kątem świec standardowych

Opiekun: dr hab. Szymon Kozłowski (simkoz at astrouw.edu.pl)

 • Astrofizyka za pomocą decyhercowych detektorów fal grawitacyjnych.

Opiekun: prof. dr hab. Tomasz Bulik (tb at astrouw.edu.pl)

 • Kosmologia fal grawitacyjnych

Opiekun: prof. dr hab. Tomasz Bulik (tb at astrouw.edu.pl)

 • Symulacje numeryczne astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych

Opiekun: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UW (drosinska at astrouw.edu.pl)

 • Własności układów podwójnych obiektów zwartych z gromad kulistych jako źródeł fal grawitacyjnych

Opiekun: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UW (drosinska at astrouw.edu.pl)


Tematy finansowane z projektów zewnętrznych

 • Badanie podwójności w gwiazdach LSP

Opiekun: dr Dorota Skowron (dszczyg at astrouw.edu.pl)

 • Gwiazdowe układy podwójne w zgrubieniu centralnym Galaktyki

Opiekun: dr Radosław Poleski (rpoleski at astrouw.edu.pl)

Skip to content