logo_oauw
logo_uw

Postępowania doktorskie

Mgr Nada Ihanec [wszczęcie postępowania przez RND Astronomia: 30 czerwca 2023 r.]
Tytuł rozprawy: Energetic outbursts from the centres of galaxies and their origins

Promotor: Prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski


Mgr Marcin Wrona [wszczęcie postępowania przez RND Astronomia: 16 czerwca 2023 r.]
Tytuł rozprawy: Ekscentryczne układy elipsoidalne w projekcie OGLE


Promotor: Prof. dr hab. Szymon Kozłowski

Recenzenci:
dr hab. Krzysztof Hełminiak, prof. CAMK, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN
dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Kazimierz Stępień

18 marca 2024 r.: Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia UW przyznała
stopień doktora mgr. Marcinowi Wronie.
Decyzja RND.


Mgr Małgorzata Curyło [wszczęcie postępowania przez RND Astronomia: 8 maja 2023 r.]
Tytuł rozprawy: Massive black holes as sources of low-frequency gravitational waves: theoretical modelling and observational techniques


Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Bulik

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Biesiada, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
prof. dr hab. Bożena Czerny, Centrum Fizyki Teoretycznej, PAN
prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz, Uniwersytet Szczeciński

29 kwietnia 2024 r.: Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia UW przyznała
stopień doktora mgr Małgorzacie Curyło.
Decyzja RND.


Mgr Katarzyna Kruszyńska [wszczęcie postępowania przez RND Astronomia: 1 lutego 2023 r.]
Tytuł rozprawy: Poszukiwanie kandydatów na pozostałości po ewolucji gwiazd wśród zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego wykrytych przez misję kosmiczną Gaia


Promotor: Prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski
Recenzenci:
Prof. dr hab. Wojciech Hellwing, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Dr hab. Katarzyna Małek, prof. NCBJ, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dr hab. Łukasz Stawarz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

30 czerwca 2023 r.: Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia UW przyznała stopień doktora mgr Katarzynie Kruszyńskiej.
Decyzja RND.


Mgr Patryk Iwanek [wszczęcie postępowania przez RND Astronomia: 13 lipca 2022 r.]
Tytuł rozprawy: Mapping the structure of the Milky Way with Mira stars

Promotor: Prof. dr hab. Igor Soszyński
Recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej Pigulski, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Ryszard Szczerba, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
Dr hab. Tomasz Kamiński, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

16 czerwca 2023 r.: Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia UW przyznała stopień doktora mgr. Patrykowi Iwankowi i wyróżniła rozprawę doktorską.
Decyzja RND.


Mgr Neha Singh [wszczęcie postępowania przez RND Astronomia: 16 czerwca 2021 r.]
Tytuł rozprawy: Exploring compact binary populations with Einstein Telescope

Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Bulik
Recenzenci:
Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Marek Biesiada, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Prof dr hab. Bronisław Rudak, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

3 grudnia 2021 r.: Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia UW przyznała stopień doktora mgr Neha Singh i wyróżniła rozprawę doktorską.
Decyzja RND.


Mgr Krzysztof Rybicki  „Mikrosoczewkowanie astrometryczne i jego zastosowania astrofizyczne w dobie misji kosmicznych nowej generacji”

Promotor: Prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski
Recenzenci:
Prof. dr hab. Marek Biesiada, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dr hab. Michał Michałowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie rozprawy doktorskiej [pdf] [English version -pdf]
Recenzja Prof. Marka Biesiady [pdf]
Recenzja Dr. hab. Michała Michałowskiego [pdf]

25 listopada 2022 r.: Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia UW przyznała stopień doktora mgr. Krzysztofowi Rybickiemu i wyróżniła rozprawę doktorską.
Decyzja RND.


Mgr Anna Jacyszyn  „Analysis of the three dimensional structure of the Magellanic
System based on classical pulsators from the OGLE project”

Promotor: Prof. dr hab. Igor Soszyński
Promotor pomocniczy: Dr Dorota Skowron
Recenzenci:
Prof. dr hab. Ewa Łokas, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN
Dr hab. Radosław Smolec, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN

Streszczenie rozprawy doktorskiej [pdf] [English version -pdf]
Recenzja Prof. Ewy Łokas [pdf]
Recenzja Prof. Radosława Smolca [pdf]

8 października 2021 r.: Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia UW przyznała stopień doktora mgr Annie Jacyszyn i wyróżniła rozprawę doktorską.
Decyzja RND.


Mgr Paulina Karczmarek  „Wpływ ewolucji w układach podwójnych na własności gwiazd pulsujących na przykładzie cefeid oraz gwiazd typu RR Lutni”
Promotor: Prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński
Recenzenci:
Prof. dr hab. Michał Różyczka, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN
Prof. dr hab. Andzrej Pigulski, Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Streszczenie rozprawy doktorskiej [pdf] [English version -pdf]
Recenzja Prof. Michała Różyczki [pdf]
Recenzja Prof. Andrzeja Pigulskiego  [pdf]


Mgr Przemysław Mróz  „Astrophysical applications of gravitational  microlensing in the Milky Way”
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Udalski
Recenzenci:
Prof. dr hab. Michał Różyczka, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN
Prof. Krzysztof Stanek, Ohio State University

Streszczenie rozprawy doktorskiej [pdf] [English version -pdf]
Recenzja Prof. Michała Różyczki [pdf]
Recenzja Prof. Krzysztofa Stanka [pdf]


Mgr Mira Grudzińska   „Modelowanie aktywności wysokoenergetycznej w układach podwójnych z pulsarem”

Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Bulik
Recenzenci:
Prof. dr hab. Henryk Wilczyński, Instytut Fizyki Jądrowej, PAN
Dr hab. Michał Bejger, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN

Streszczenie rozprawy doktorskiej [pdf] [English version -pdf]
Recenzja Prof. Henryka Wilczyńskiego [pdf]
Recenzja Dr. hab. Michała Bejgera  [pdf]


Mgr Ksenia Suchomska „Gwiazdy olbrzymy w układach podwójnych zaćmieniowych jako doskonałe laboratorium astrofizyczne”

Promotor: Prof. dr hab. Igor Soszyński
Recenzenci:
Prof. dr hab. Stanisław Zoła, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. Arkadiusz Olech, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN

Streszczenie rozprawy doktorskiej [pdf] [English version -pdf]
Recenzja Prof. Stanisława Zoły [pdf]
Recenzja Dr. hab. Arkadiusza Olecha  [pdf]


Mgr Marek Cieślar „Modelowanie populacji samotnych gwiazd neutronowych w Galaktyce”

Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Bulik
Recenzenci:
Prof. dr hab. Bronisław Rudak, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN
Dr hab. Michał Bejger, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN

Streszczenie rozprawy doktorskiej [pdf] [English version -pdf]
Recenzja Prof. Bronisława Rudaka [pdf]
Recenzja Dr. hab. Michała Bejgera [pdf]


Mgr Michał Pawlak „Poszukiwanie i analiza statystyczna układów podwójnych w Obłokach Magellana

Promotor: Prof. dr hab. Igor Soszyński
Recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej Pigulski, Instytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Stanisław Zoła, Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Jagielloński

Streszczenie rozprawy doktorskiej [pdf] [English version -pdf]
Recenzja Prof. Andrzeja Pigulskiego [pdf]
Recenzja Prof. Stanisława Zoły [pdf]


Mgr Grzegorz Wiktorowicz „X-Ray Binaries and Ultraluminous X-Ray Sources”

Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Belczyński
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Sobolewska
Recenzenci:
Prof. dr Jean-Pierre Lasota-Hirszowicz, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
Prof. dr hab. Andrzej Zdziarski, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika

Streszczenie rozprawy doktorskiej [pdf] [English version -pdf]
Recenzja Prof. Jean-Pierre Lasoty-Hirszowicza [pdf]
Recenzja Prof. Andrzeja Zdziarskiego [pdf]


Mgr Marek Górski „Precyzyjne wyznaczenia odległości do wybranych galaktyk Grupy Lokalnej „

Promotor: Prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński
Promotor pomocniczy: dr Bogumił Pilecki
Recenzenci:
Prof. dr hab. Józef Smak, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
Dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK, Centrum Astronomii UMK

Streszczenie rozprawy doktorskiej [pdf] [English version -pdf]
Recenzja Prof. Józefa Smaka [pdf]
Recenzja dr. hab. Macieja Mikołajewskiego [pdf]


Mgr Michał Dominik „Estimating the coalescence rate of double compact objects – perspectives for gravitational wave detection”

Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Belczyński
Recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej Królak, Instytut Matematyczny, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Bronisław Rudak, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika

Streszczenie rozprawy doktorskiej [pdf] [English version -pdf]
Recenzja Prof. Andrzeja Królaka [pdf]
Recenzja Prof. Bronisława Rudaka [pdf]


Mgr Izabela Kowalska-Leszczyńska „Astrofizyczne zastosowania detekcji układów podwójnych obiektów zwartych w falach grawitacyjnych”

Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Bulik
Recenzenci:
dr hab. Piotr A. Jaranowski, profesor UwB, Zakład Astronomii i Astrofizyki Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Andrzej Królak, Instytut Matematyczny, Polska Akademia Nauk

Streszczenie rozprawy doktorskiej [English version -pdf]
Recenzja dr hab. Piotra Jaranowskiego [pdf]
Recenzja prof. dr. hab. Andrzeja Królaka [pdf]


Mgr Zuzanna Kostrzewa-Rutkowska „Silne i słabe soczewkowanie grawitacyjne w zastosowaniach astrofizycznych i kosmologicznych”

Promotor: dr hab. Łukasz Wyrzykowski
Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Łokas, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN
dr hab. Marek Biesiada, profesor UŚ, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Streszczenie rozprawy doktorskiej [ pdf] [English version -pdf]
Recenzja prof. dr hab. Ewy Łokas [pdf]
Recenzja dr. hab. Marka Biesiady [pdf]


Mgr Radosław Poleski „Astrometry of the OGLE-III data”
Promotor: dr hab. Igor Soszyński, profesor UW
Promotor pomocniczy: dr Szymon Kozłowski
Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Kałużny, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN
prof. dr hab. Andrzej Pigulski, Instytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski

Streszczenie rozprawy doktorskiej [ pdf] [English version -pdf]
Recenzja prof. dr. hab. Janusza Kałużnego [pdf]
Recenzja prof. dr. hab. Andrzeja Pigulskiego [pdf]

Skip to content