logo_oauw
logo_uw

Bieżące informacje dla studentów

Dostęp do systemu komputerowego

Studenci astronomii począwszy od drugiego roku studiów licencjackich, mogą dysponować własnym kontem w sieci Obserwatorium Astronomicznego. Zakładane jest ono w czasie pierwszych zajęć w pracowni komputerowej. W przypadku nowych magistrantów, którzy odbywali dotychczas studia na innym kierunku i/lub uczelni, należy zwrócić się w tej sprawie samodzielnie do jednego z odpowiednich pracowników obserwatorium.

Komunikacja odbywa się poprzez protokół SSH przy użyciu publicznie dostępnego komputera antares (antares.astrouw.edu.pl). Poza utworzeniem konta, niezbędne może się okazać przekazanie adresu IP (lub całej ich rodziny),  z którego na zewnątrz widoczne są użytkowane przez studenta urządzenia (można go szybko znaleźć na tej stronie).

Po pierwszym zalogowaniu należy niezwłocznie zmienić swoje hasło (komenda passwd)!

Po zalogowaniu na antaresa można przechodzić na inne komputery przy użyciu polecenia rlogin <nazwa komputera>.

Do pracowników zajmujących się obsługą infrastruktury IT należą: prof. Michał Szymański, dr Jan Skowron oraz Jakub Suchecki.

Skip to content