logo_oauw
logo_uw

Bieżące informacje dla studentów

Dostęp do systemu komputerowego

Studenci astronomii począwszy od drugiego roku studiów licencjackich, mogą dysponować własnym kontem w sieci Obserwatorium Astronomicznego. Zakładane jest ono w czasie pierwszych zajęć w pracowni komputerowej. W przypadku nowych magistrantów, którzy odbywali dotychczas studia na innym kierunku i/lub uczelni, należy zwrócić się w tej sprawie samodzielnie do jednego z odpowiednich pracowników obserwatorium.

Komunikacja odbywa się poprzez protokół SSH przy użyciu publicznie dostępnego komputera antares (antares.astrouw.edu.pl). Poza utworzeniem konta, niezbędne może się okazać przekazanie adresu IP (lub całej ich rodziny),  z którego na zewnątrz widoczne są użytkowane przez studenta urządzenia (można go szybko znaleźć na tej stronie).

Po pierwszym zalogowaniu należy niezwłocznie zmienić swoje hasło (komenda passwd)!

Po zalogowaniu na antaresa można przechodzić na inne komputery przy użyciu polecenia rlogin <nazwa komputera>.

Do pracowników zajmujących się obsługą infrastruktury IT należą: prof. Michał Szymański, dr hab. Marcin Kiraga oraz dr Jan Skowron.

Seminaria wtorkowe

Tomasz Zajkowski (NASA Ames Research Center, USRA, BMSIS)
Theories of the origin of life and the applications of synthetic biology in space.
25.01.2022

Paulo Miles Paez (ESO, Munich, Germany)
Atmospheric characterization of ultra-cool dwarfs
01.03.2022

Henryka Netzel (Konkoly Observatory, Hungary)
Asteroseismology of stars from the classical instability strip
08.03.2022

Niedawne publikacje

Netzel, H.; Pietrukowicz, P.; Soszyński, I. et al.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 510 , 1748
Published: 2022-02

Bachelet, E.; Zieliński, P.; Gromadzki, M. et al.
Astronomy and Astrophysics , 657 , A17
Published: 2022-01

Han, Cheongho; Udalski, Andrzej; Lee, Chung-Uk et al.
The Astronomical Journal , 162, 203
Published: 2021-11

Jakość kształcenia

logo PKA
Polskia Komisja Akredytacyjna nadała Astronomii na UW certyfikat Doskonały Kierunek

logo-rks
Uniwersytet Warszawski w 2021 roku zajął pierwsze miejsce w rankingu kierunku studiów astronomia przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy
Skip to content