logo_oauw
logo_uw

Astronomia na UW z Kategorią A+ w Ewaluacji Jednostek Naukowych 2022

2022-07-31 20:23

Ogłoszono wyniki Ewaluacji Jednostek Naukowych 2022 przeprowadzanej w poszczególnych dyscyplinach naukowych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie astronomia jest reprezentowany przez Obserwatorium Astronomiczne.

Astronomia na Uniwersytecie Warszawskim uzyskała najwyższą ocenę jakości naukowej: Kategorię A+.

W okresie objętym ewaluacją (2017-2021) naukowcy pracujący w dyscyplinie astronomia opublikowali ponad 570 publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych na świecie. Osiagnęli 91.5% maksymalnej liczby punktów możliwej do zdobycia w kryterium osiągnięć publikacyjnych w Ewaluacji 2022. Najwięcej w dyscyplinie astronomia.

Naukowcy zdobyli również wiele grantów z rozmaitych agencji finansujących badania podstawowe: ERC, EU-Horyzont, NCN, FNP, NAWA. Na szczególną uwagę zasługuje grant ERC w konkrsie Starting Grants 2021. To już trzeci grant ERC zdobyty przez naukowców pracujących w Obserwatorium (dwa poprzednie w najbardziej prestiżowych konkursach ERC – Advanced Grants).

Badania naukowe astronomów z Obserwatorium Astronomicznego przyczyniły się do wielu przełomowych odkryć astronomicznych mających ogromny wpływ na rozwój nauki (fale grawitacyjne, kosmologia, badania Drogi Mlecznej, planety pozasłoneczne). Odkrycia te cieszyły się także wyjątkowym zainteresowaniem międzynarodowej opinii społecznej.

Skip to content