logo_oauw
logo_uw

Archiwum wiadomości

Odległa czarna dziura z ogromną prędkością wyrzuca w kierunku Ziemi resztki rozerwanej gwiazdy

2022-11-30 17:02

Na początku bieżącego roku, w ramach przeglądu nieba ZTF (Zwicky Transient Facility), prowadzonego z Obserwatorium Palomar, został odkryty niezwykle jasny rozbłysk (nazwany AT 2022cmc) w centrum odległej galaktyki. Ze wstępnych oszacowań wynika, że w maksimum blasku pojaśnienie to bilion razy przewyższało jasność Słońca. Przez następne tygodnie zjawisko było intensywnie monitorowane w zakresie od promieniowania rentgenowskiego, poprzez ultrafiolet, zakres optyczny, aż do radiowego. W opublikowanej w Nature Astronomy pracy międzynarodowy zespół badawczy koordynowany przez Dheeraja Pashama oraz Matteo Lucchiniego z MIT (Massachusetts Institute of Technology) prezentuje analizę tych danych oraz wskazuje na przyczynę zjawiska. W pracach zespołu uczestniczył też dr Mariusz Gromadzki z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Układ kataklizmiczny o najkrótszym okresie orbitalnym

2022-10-10 09:42

Astronomowie odkryli niezwykłą parę gwiazd obiegających się w zaledwie 51 minut. Jej własności potwierdzają sformułowaną kilkadziesiąt lat temu teorię ewolucji układów kataklizmicznych.

Około połowa gwiazd znajdujących się w naszej Galaktyce jest związana grawitacyjnie z innymi, tworząc układy podwójne lub wielokrotne. Ich typowe okresy orbitalne wynoszą od kilku godzin do setek lat. Niektóre z nich obiegają się tak blisko, że z łatwością zmieściłyby się między Ziemią i Księżycem, z okresami orbitalnymi równymi zaledwie kilkanaście minut. Pochodzenie tych obiektów o ekstremalnie krótkich okresach było do tej pory zagadką.

Stacja obserwacyjna w Las Campanas Observatory wznawia działalność

2022-08-16 20:45

12 sierpnia 2022 roku, po dwóch latach i prawie pięciu miesiącach przerwy spowodowanej epidemią CoViD-19 wznowiono regularne obserwacje w ramach projektu OGLE, w Stacji Obserwacyjnej OA w Obserwatorium Las Campanas, Chile. Udało się wykonać dokładny przegląd a także remont aparatury i teleskopu oraz precyzyjną jego kolimację.

Stacja jest gotowa do dalszych wielkoskalowych obserwacji fotometrycznych nieba.

Astronomia na UW z Kategorią A+ w Ewaluacji Jednostek Naukowych 2022

2022-07-31 20:23

Ogłoszono wyniki Ewaluacji Jednostek Naukowych 2022 przeprowadzanej w poszczególnych dyscyplinach naukowych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie astronomia jest reprezentowany przez Obserwatorium Astronomiczne.

Astronomia na Uniwersytecie Warszawskim uzyskała najwyższą ocenę jakości naukowej: Kategorię A+.

Pierwsza „uśpiona” czarna dziura poza naszą Galaktyką

2022-07-18 17:00

Międzynarodowa grupa astronomów z udziałem naukowców z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego odkryła „uśpioną” czarną dziurę o masie gwiazdowej w sąsiedniej galaktyce — Wielkim Obłoku Magellana. Jest to pierwszy tego typu obiekt znaleziony poza Drogą Mleczną. Odkrycie było możliwe dzięki sześcioletnim obserwacjom spektroskopowym wykonanym za pomocą teleskopu VLT należącego do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) oraz niemal dwudziestoletnim obserwacjom fotometrycznym prowadzonym w ramach polskiego projektu OGLE za pomocą Teleskopu Warszawskiego w Chile.

Astronomowie z OAUW wśród najlepszych naukowców (research.com)

2022-07-13 14:06

Portal research.com prezentuje rankingi wyników naukowych w kilku kategoriach: czołowe uniwersytety, czołowe czasopisma, czołowe konferencje, czołowi naukowcy w poszczególnych kategoriach. Ostatnio przedstawiono wyniki rankingu czołowych naukowców na świecie w kategorii Physics.

Kierunek studiów ASTRONOMIA na UW liderem w rankingu PERSPEKTYWY 2022

2022-06-22 11:23

Ogłoszono wyniki dorocznego rankingu szkół wyższych i kierunków studiów PERSPEKTYWY 2022. Uniwersytet Warszawski uzyskał w nim status najlepszej polskiej uczelni.

Podobnie jak w poprzednich latach kierunek studiów astronomia prowadzony w Obserwatorium Astronomicznym jest liderem w tym ogólnopolskim rankingu z ogromną przewagą nad innymi ośrodkami prowadzącymi studia astronomiczne.

Nowy przewodnik po Drodze Mlecznej ujawnia dzisiaj misja kosmiczna Gaia

2022-06-13 10:00

Gaia – misja Europejskiej Agencji Kosmicznej ujawniła dzisiaj nową skarbnicę danych o naszej Galaktyce. Dzięki opublikowanym właśnie danym astronomowie szczegółowo opisują miliardy gwiazd, nowo odkryte planety oraz kandydatki na czarne dziury. Przełomowy, najdokładnejszy dotychczas przewodnik po Drodze Mlecznej powstaje przy znacznym udziale astronomów z Uniwersytetu Warszawskiego.

Swobodne czarne dziury w Drodze Mlecznej

2022-06-10 16:00

W Drodze Mlecznej mogą znajdować się miliony samotnych czarnych dziur. Dwa międzynarodowe zespoły naukowców, w skład których wchodzą polscy astronomowie z prowadzonego w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego projektu OGLE, ogłosiły odkrycie swobodnej czarnej dziury. Jest to pierwsza zakończona powodzeniem detekcja tych egzotycznych obiektów – wynik kilkuletnich badań, wymagających niezwykle precyzyjnych pomiarów.

Ilustracja: Tło Drogi Mlecznej zakłócone przez grawitację wędrującej czarnej dziury. Czarna dziura na skutek swej ogromnej grawitacji zakrzywia wokół siebie przestrzeń co powoduje zniekształcenia obrazów znajdujących się za nią gwiazd tła.
(Credit: NASA, STScI, image: FECYT, IAC).

Taniec olbrzymich czarnych dziur w centrum galaktyki aktywnej

2022-02-22 10:42

W czasopiśmie Astrophysical Journal Letters ukazała się publikacja opisująca odkrycie unikatowej pary supermasywnych czarnych dziur w centrum odległej galaktyki aktywnej. Jednym ze współodkrywców jest dr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego UW.

Międzynarodowy zespół naukowców przedstawił dowody na istnienie pary supermasywnych czarnych dziur w centrum galaktyki o nazwie PKS 2131-021 odległej od Ziemi o około 9 miliardów lat świetlnych. Dwie supermasywne czarne dziury, każda setki milionów razy bardziej masywna niż Słońce, obiegają się wzajemnie z okresem około 2 lat. Ten kosmiczny taniec jest źródłem fal grawitacyjnych o ogromnej mocy, których emisja powoduje, że odległość między czarnymi dziurami szybko maleje. Szacuje się, że zderzą się one i połączą za zaledwie około 10 tysięcy lat.

Skip to content