logo_oauw
logo_uw

Archiwum wiadomości

Cefeida o rekordowym okresie pulsacji w Drodze Mlecznej

2024-04-18 23:33

Astronomowie z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracujący w ramach prowadzonego w Obserwatorium projektu OGLE, odkryli cefeidę klasyczną o najdłuższym okresie pulsacji w naszej Galaktyce. Nowo zidentyfikowana gwiazda została wyselekcjonowana przez profesora Igora Soszyńskiego, światowego lidera badań nad gwiazdami zmiennymi, i otrzymała oznaczenie katalogowe OGLE-GD-CEP-1884. Pulsuje ona z okresem 78,14 dnia, czyli prawie o 10 dni dłuższym niż wynosi okres pulsacji dotychczasowej rekordzistki, cefeidy S Vulpeculae.

Rekordowa czarna dziura odkryta przez misję kosmiczną Gaia

2024-04-16 13:04

Europejscy naukowcy z udziałem badaczy Obserwatorium Astronomicznego UW odkryli „śpiącą” czarną dziurę. Dokonali tego, przedzierając się przez ogromne zasoby danych z misji kosmicznej Gaia. Jest to największy z dotychczas poznanych tego typu obiektów, znajdujący się w okolicy Słońca, o masie prawie trzydzieści trzy razy większej od masy naszej gwiazdy. Badana czarna dziura stanowi wyzwanie dla rozumienia ewolucji masywnych gwiazd.

Detektory LIGO i Virgo ponownie zaczęły obserwować Wszechświat w falach grawitacyjnych

2024-04-12 14:30

Dziesiątego kwietnia 2024 roku rozpoczęła się druga część czwartej kampanii obserwacyjnej (04b) współpracujących detektorów LIGO-Virgo-KAGRA (LVK). Europejski detektor Virgo znajdujący się we Włoszech, w pobliżu Pizy, dołączył do dwóch detektorów fal grawitacyjnych LIGO w USA – w Hanford w stanie Waszyngton i Livingston w stanie Luizjana.

Kosmiczna burza pyłowa wokół supernowej typu Ia

2024-02-09 11:00

W opublikowanym dziś artykule w Nature Astronomy, międzynarodowy zespół astronomów donosi o odkryciu kolejnego, wcześniej nieznanego źródła kosmicznego pyłu. Mechanizm ten związany jest z oddziaływaniem materii wyrzuconej podczas wybuchu supernowej typu Ia związanej z eksplozją białego karła z otaczającym ją gazem około-gwiazdowym.

Głównym autorem pracy jest Dr Lingzhi WANG, z Chinese Academy of Sciences South America Center for Astronomy (CASSACA). Obok naukowców z wielu krajów, w badaniach tych uczestniczył również Dr Mariusz Gromadzki z Obserwatorium Astronomicznego UW.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr hab. Doroty Skowron

2023-12-08 10:54

Dr hab. Dorota Skowron została laureatką prestiżowej Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Wyróżnienie przyznano za oryginalną w skali światowej koncepcję wykorzystania dostępnych danych obserwacyjnych, opierającą się na własnościach różnego rodzaju gwiazd, do zbadania struktury oraz historii Drogi Mlecznej i Obłoków Magellana.

Niezwykłe rozbłyski “Diabła Tasmańskiego”

2023-11-15 20:20

Międzynarodowy zespół astronomów doniósł na łamach prestiżowego periodyku Nature o odkryciu niezwykłego, wcześniej nie obserwowanego zjawiska – energetycznych rozbłysków związanych z aktywnością zwartego obiektu będącego pozostałością gwiazdy, która wybuchła zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Głównym autorem publikacji jest prof. Anna Y. Q. Ho z Cornell University, w badaniach uczestniczył również dr Mariusz Gromadzki z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Największa energia promieniowania gamma z pulsara

2023-10-06 14:21

Astrofizycy z obserwatorium H.E.S.S. w Namibii, w którego prace zaangażowani są badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, odkryli promieniowanie gamma o najwyższej jak dotąd energii, pochodzące z pulsara Vela. Koordynatorem projektu na UW jest prof. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego. Wyniki międzynarodowego zespołu naukowców zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature Astronomy”.

Gwiazda o dwóch twarzach

2023-07-19 17:00

Międzynarodowy zespół astronomów ogłosił na łamach tygodnika Nature zaskakujące odkrycie gwiazdy, której jedna połowa powierzchni pokryta jest wodorem, a druga połowa – helem. Współautorem publikacji jest dr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierunek studiów ASTRONOMIA na UW liderem w rankingu PERSPEKTYWY 2023

2023-06-29 13:17

Ogłoszono wyniki dorocznego rankingu szkół wyższych i kierunków studiów PERSPEKTYWY 2023. Uniwersytet Warszawski uzyskał w nim status najlepszej polskiej uczelni ex aequo z Uniwersytetem Jagielońskim.

Nowa epoka w dziejach astronomii fal grawitacyjnych

2023-06-29 13:03

Dzisiejszy dzień to start nowej epoki w dziejach astronomii fal grawitacyjnych. Cztery grupy badające chronometraż pulsarów ogłosiły wyniki analizy ostatnich kilkunastu lat obserwacji pulsarów. Jednocześnie mamy ogłoszenia z Parkes Pulsar Timing Array, European Pulsar Timing Array, NanoGrav w Ameryce Północnej, oraz Indian Plsar Timing Array.

Skip to content