logo_oauw
logo_uw

Kierunek Astronomia

Studia astronomiczne na Uniwersytecie Warszawskim, mimo, iż nie są oblegane przez chętnych, należą do jednych z najbardziej elitarnych w Polsce. Ich ukończenie pozwala zarówno na zdobycie trudno dostępnej wiedzy, jak i uzyskanie kwalifikacji do wykonywania prestiżowych zawodów. Do tych ostatnich zalicza się oczywiście kariera naukowa, ale również np. stanowiska w branżach technologicznych. W 2020 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała astronomii na UW certyfikat w kategorii Doskonały kierunek.

Kształcenie odbywa się na obydwu stopniach, poza przygotowaniem w zakresie dyscypliny, studenci otrzymują także solidny warsztat z matematyki i fizyki. Zajęcia prowadzą często specjaliści o światowej renomie, co gwarantuje, iż przekazywane treści obejmują najnowsze metody badań stosowane w astronomii oraz pozwala zapoznać się uczestnikom z aktualnymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Kameralne grono w sposób szczególny sprzyja budowaniu relacji mistrz – uczeń, pracujący w obserwatorium astronomowie są niezwykle otwarci na angażowanie wyróżniających się studentów do swoich projektów.

Nawiązując do tego ostatniego, Obserwatorium Astronomiczne UW bierze udział w całej gamie kluczowych przedsięwzięć badawczych. Należy do nich największy polski projekt astronomiczny OGLE czy szerokokątny przegląd nieba ASAS. Ponadto pracownicy instytutu należą do międzynarodowych konsorcjów skupionych wokół m.in. takich instrumentów jak teleskop kosmiczny Gaia czy detektory fal grawitacyjnych LIGO/VIRGO. Celom dydaktyczno-badawczym służy również 60 cm teleskop znajdujący się w stacji obserwacyjnej w Ostrowiku, odległej zaledwie 40 kilometrów od centrum Warszawy.

Osoby zainteresowane innymi zagadnieniami niż podejmowane na uniwersytecie, mogą starać się o współpracę z naukowcami z zaprzyjaźnionych instytutów Polskiej Akademii Nauk, przede wszystkim Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika, Centrum Badań Kosmicznych oraz Centrum Fizyki Teoretycznej (zespół astrofizyków). Placówki te są popularnym wyborem miejsca odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych.

Nowi studenci mogą zawsze liczyć na wsparcie swoich kolegów zrzeszonych w Kole Naukowym Astronomów Uniwersytetu Warszawskiego. Organizacja m.in. aranżuje wykłady specjalistów prowadzących badania związane z astronomią, propaguje informacje dotyczące praktyk, warsztatów czy konferencji naukowych albo po prostu służy dobrą radą.

Seminaria wtorkowe

Tomasz Zajkowski (NASA Ames Research Center, USRA, BMSIS)
Theories of the origin of life and the applications of synthetic biology in space.
25.01.2022

Paulo Miles Paez (ESO, Munich, Germany)
Atmospheric characterization of ultra-cool dwarfs
01.03.2022

Henryka Netzel (Konkoly Observatory, Hungary)
Asteroseismology of stars from the classical instability strip
08.03.2022

Niedawne publikacje

Netzel, H.; Pietrukowicz, P.; Soszyński, I. et al.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 510 , 1748
Published: 2022-02

Bachelet, E.; Zieliński, P.; Gromadzki, M. et al.
Astronomy and Astrophysics , 657 , A17
Published: 2022-01

Han, Cheongho; Udalski, Andrzej; Lee, Chung-Uk et al.
The Astronomical Journal , 162, 203
Published: 2021-11

Jakość kształcenia

logo PKA
Polskia Komisja Akredytacyjna nadała Astronomii na UW certyfikat Doskonały Kierunek

logo-rks
Uniwersytet Warszawski w 2021 roku zajął pierwsze miejsce w rankingu kierunku studiów astronomia przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy
Skip to content