logo_oauw
logo_uw

Poczta mailowa

UWAGA: studenci nie mają lokalnej poczty w OA. Wiadomości przychodzące na adres username@astrouw.edu.pl są przekierowywane na ich adresy pocztowe UW lub FUW. Mozliwe jest też podanie innego, systematycznie sprawdzanego adresu email (np. GMail).

Pozostali użytkownicy systemu komputerowego OAUW mogą korzystać ze zdalnego dostępu do poczty elektronicznej, za pomocą:

 • aplikacji pocztowej, np. thunderbird – wyłącznie przez bezpieczny kanał SSL (protokoły POP3, IMAP).
  Szczegóły konfiguracji zależą od aplikacji, podstawowe parametry są następujące:
  1. serwer – sirius.astrouw.edu.pl
  2. typ serwera – POP3 lub IMAP
  3. połączenie bezpieczne – SSL
  4. bezpieczne uwierzytelnianie – NIE
 • aplikacji webmail Roundcube na naszym serwerze, przy użyciu dowolnej przeglądarki WWW, np. Firefox, Chrome, Edge – pod adresem:

W obu przypadkach należy użyć swojej nazwy użytkownika z systemu OAUW oraz utworzonego wcześniej specjalnego hasła.

Hasło zdalnego dostępu do poczty tworzymy po zalogowaniu się na komputer sirius. Uruchamiamy komendę

$ sudo mailpw

Najpierw należy podać swoje normalne hasło w systemie OA (uwierzytelnienie w komendzie 'sudo’) a następnie dwukrotnie hasło (INNE niż systemowe!) dostępu do poczty.

Skip to content