logo_oauw
logo_uw

Doktorat – informacje ogólne

Studia doktoranckie w dyscyplinie astronomia prowadzone są na tę chwilę w dwóch trybach – w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (w przypadku doktorantów przyjmowanych od 2019 roku) oraz aktualnie wygaszanym systemie sprzed Ustawy 2.0, opierającym się na wydziałach. Niezależnie od opcji, proces ten trwa co najmniej cztery lata i kończy się publiczną rozprawą doktorską przedstawianą przed Radą Naukową Dyscypliny Astronomia, która w przypadku pozytywnej oceny nadaje stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

Prace doktorskie prowadzone w OAUW swoją jakością i wartością wyników często nie ustępują poziomowi światowemu. Najlepszym przykładem tego jest jedna z prac obronionych w 2019 roku, którą Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU), w ramach corocznego plebiscytu, wybrała najwybitniejszą na świecie rozprawą w dziedzinie systemów planetarnych i bioastronomii.

Co roku przedstawiana jest nowa lista potencjalnych tematów dysertacji wraz z nazwiskiem promotora. Oferta obejmuje zagadnienia, którymi na co dzień zajmują się pracownicy obserwatorium. Kandydaci po wskazaniu tematu (może on ulec zmianie już w trakcie studiów) przechodzą krótką procedurę rekrutacyjną, która sprowadza się głównie do ogólnej oceny ich dotychczasowych osiągnięć i rozmowy kwalifikacyjnej. Przyjęty doktorant może liczyć na wsparcie finansowe w postaci ustawowego stypendium, a czasami ponadto innych dodatków pochodzących ze środków własnych OAUW i/lub grantów.

Seminaria wtorkowe

Tomasz Zajkowski (NASA Ames Research Center, USRA, BMSIS)
Theories of the origin of life and the applications of synthetic biology in space.
25.01.2022

Paulo Miles Paez (ESO, Munich, Germany)
Atmospheric characterization of ultra-cool dwarfs
01.03.2022

Henryka Netzel (Konkoly Observatory, Hungary)
Asteroseismology of stars from the classical instability strip
08.03.2022

Niedawne publikacje

Netzel, H.; Pietrukowicz, P.; Soszyński, I. et al.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 510 , 1748
Published: 2022-02

Bachelet, E.; Zieliński, P.; Gromadzki, M. et al.
Astronomy and Astrophysics , 657 , A17
Published: 2022-01

Han, Cheongho; Udalski, Andrzej; Lee, Chung-Uk et al.
The Astronomical Journal , 162, 203
Published: 2021-11

Jakość kształcenia

logo PKA
Polskia Komisja Akredytacyjna nadała Astronomii na UW certyfikat Doskonały Kierunek

logo-rks
Uniwersytet Warszawski w 2021 roku zajął pierwsze miejsce w rankingu kierunku studiów astronomia przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy
Skip to content