logo_oauw
logo_uw

O obserwatorium

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego (OAUW) jest placówką naukową działającą nieprzerwanie od ponad dwustu lat – od 1825 r. w budynku Obserwatorium Astronomicznego w Al. Ujazdowskich 4. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy obecnie dwudziestu pracowników w tym: dziewięciu z tytułem profesora, jednego członka Polskiej Akademii Umiejętności i dwóch członków Polskiej Akademii Nauk. Działalność naukowo-dydaktyczną aktywnie wspomaga kilkoro doktorantów.

Wybitny poziom badań naukowych decyduje o znaczącej pozycji OAUW w kraju i w świecie, o czym świadczą zaszczytne nagrody przyznane np. przez Premiera RP, Fundację na rzecz Nauki Polskiej czy Prezesa Polskiej Akademii Nauk, a także prestiżowe granty krajowe (FNP, MNiSW) i zagraniczne (NSF, NASA). Pozycję światowego lidera w dziedzinie wielkoskalowych przeglądów fotometrycznych nieba OAUW zawdzięcza realizowanym od kilkunastu lat projektom OGLE i ASAS. Nasi Pracownicy aktywnie uczestniczą również w tak znanych światowych projektach, jak Araucaria, H.E.S.S., CTA, LIGO/VIRGO oraz misjach satelitarnych Planck i Gaia.

OAUW dysponuje dwiema stacjami obserwacyjnymi: północną w Ostrowiku koło Warszawy, przeznaczoną głównie do celów dydaktycznych, oraz południową w Obserwatorium Las Campanas (LCO) w Chile – w jednej z najlepszych lokalizacji astronomicznych na świecie. Ofertę dydaktyczną kierunku Astronomia stanowią dwustopniowe studia: licencjackie i magisterskie, a także studia indywidualne dla najzdolniejszych absolwentów szkół średnich. Zgodnie z wieloletnią praktyką wyróżniający się studenci starszych lat biorą udział w projektach naukowych. Znakomita większość uznanych w świecie Polskich astronomów zdobyła wykształcenie właśnie w OAUW.

Seminaria wtorkowe

Tomasz Zajkowski (NASA Ames Research Center, USRA, BMSIS)
Theories of the origin of life and the applications of synthetic biology in space.
25.01.2022

Paulo Miles Paez (ESO, Munich, Germany)
Atmospheric characterization of ultra-cool dwarfs
01.03.2022

Henryka Netzel (Konkoly Observatory, Hungary)
Asteroseismology of stars from the classical instability strip
08.03.2022

Niedawne publikacje

Netzel, H.; Pietrukowicz, P.; Soszyński, I. et al.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 510 , 1748
Published: 2022-02

Bachelet, E.; Zieliński, P.; Gromadzki, M. et al.
Astronomy and Astrophysics , 657 , A17
Published: 2022-01

Han, Cheongho; Udalski, Andrzej; Lee, Chung-Uk et al.
The Astronomical Journal , 162, 203
Published: 2021-11

Jakość kształcenia

logo PKA
Polskia Komisja Akredytacyjna nadała Astronomii na UW certyfikat Doskonały Kierunek

logo-rks
Uniwersytet Warszawski w 2021 roku zajął pierwsze miejsce w rankingu kierunku studiów astronomia przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy
Skip to content