logo_oauw
logo_uw

O obserwatorium

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego (OAUW) jest placówką naukową działającą nieprzerwanie od ponad dwustu lat – od 1825 r. w budynku Obserwatorium Astronomicznego w Al. Ujazdowskich 4. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy obecnie dwudziestu pracowników w tym: dziewięciu z tytułem profesora, jednego członka Polskiej Akademii Umiejętności i dwóch członków Polskiej Akademii Nauk. Działalność naukowo-dydaktyczną aktywnie wspomaga kilkoro doktorantów.

Wybitny poziom badań naukowych decyduje o znaczącej pozycji OAUW w kraju i w świecie, o czym świadczą zaszczytne nagrody przyznane np. przez Premiera RP, Fundację na rzecz Nauki Polskiej czy Prezesa Polskiej Akademii Nauk, a także prestiżowe granty krajowe (FNP, MNiSW) i zagraniczne (NSF, NASA). Pozycję światowego lidera w dziedzinie wielkoskalowych przeglądów fotometrycznych nieba OAUW zawdzięcza realizowanym od kilkunastu lat projektom OGLE i ASAS. Nasi Pracownicy aktywnie uczestniczą również w tak znanych światowych projektach, jak Araucaria, H.E.S.S., CTA, LIGO/VIRGO oraz misjach satelitarnych Planck i Gaia.

OAUW dysponuje dwiema stacjami obserwacyjnymi: północną w Ostrowiku koło Warszawy, przeznaczoną głównie do celów dydaktycznych, oraz południową w Obserwatorium Las Campanas (LCO) w Chile – w jednej z najlepszych lokalizacji astronomicznych na świecie. Ofertę dydaktyczną kierunku Astronomia stanowią dwustopniowe studia: licencjackie i magisterskie, a także studia indywidualne dla najzdolniejszych absolwentów szkół średnich. Zgodnie z wieloletnią praktyką wyróżniający się studenci starszych lat biorą udział w projektach naukowych. Znakomita większość uznanych w świecie Polskich astronomów zdobyła wykształcenie właśnie w OAUW.

Skip to content