logo_oauw
logo_uw

Postępowania habilitacyjne

Dr Radosław Poleski [wszczęcie postępowania przez RND Astronomia: 15 września 2021 r.]

Tytuł osiągnięcia: Badania planet pozasłonecznych na szerokich orbitach metodą mikrosoczewkowania grawitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej:
Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Sławomir Breiter, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Recenzent: dr hab. Cezary Migaszewski, prof. UMK, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Niedzielski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Szczerba, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
Recenzent: prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz, Uniwersytet Szczeciński
Recenzent: prof. dr hab. Alexey Pamiatnykh, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
Członek Komisji: prof. dr hab. Grzegorz Pojmański, Uniwersytet Warszawski
Sekretarz Komisji: – dr hab. Marcin Kiraga, Uniwersytet Warszawski

13 lipca 2022 r.: Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia UW przyznała stopień doktora habilitowanego dr. Radosławowi Poleskiemu i wyróżniła osiągnięcie habilitacyjne będące podstawą nadania stopnia.
Decyzja RND.


Dr Dorota Skowron [wszczęcie postępowania przez RND Astronomia: 15 września 2021 r.]

Tytuł osiągnięcia: Badanie struktury oraz historii Drogi Mlecznej i Obłoków Magellana za pomocą klasycznych gwiazd pulsujących

Skład Komisji Habilitacyjnej:
Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Andrzej Niedzielski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Szczerba, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
Recenzent: prof. dr hab. Edwin Wnuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Recenzent: dr hab. Grzegorz Kopacki, Uniwersytet Wrocławski
Recenzent: prof. dr hab. Alexey Pamiatnykh, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
Członek Komisji: prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski
Sekretarz Komisji: – dr hab. Paweł Pietrukowicz, Uniwersytet Warszawski

6 maja 2022 r.: Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia UW przyznała stopień doktora habilitowanego dr Dorocie Skowron i wyróżniła osiągnięcie habilitacyjne będące podstawą nadania stopnia.
Decyzja RND.


Dr Paweł Pietrukowicz [data wszczęcia postępowania: 01.III.2016]

Przewodniczący Komisji: – Prof. Tadeusz Michałowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sekretarz Komisji: – Dr hab. Marcin Kiraga, Uniwersytet Warszawski
Recenzent: Prof. Andrzej Pigulski, Uniwersytet Wrocławski
Recenzent: Prof. Józef Smak, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie
Recenzent: Prof. Stanisław Zoła, Uniwersytet Jagielloński
Członek Komisji: Prof. Tomasz Bulik, Uniwersytet Warszawski
Członek Komisji: Dr hab. Tomasz Kwiatkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 22.III.2016 – Rada Naukowa Obserwatorium Astronomicznego UW podjęła uchwały: w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Pietrukowicza [Treść uchwały] oraz w sprawie wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej z ramienia RN OAUW. [Treść uchwały]
 • 18.IV.2016 – Do Dyrektora OAUW wpłynęło pismo od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej [Treść pisma]
 • 20.V.2016 – Do Komisji Habilitacyjnej wpłynęły recenzje dorobku dr. Pawła Pietrukowicza
 • 10.VI.2016 – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  dr. Pawłowi Pietrukowiczowi
 • 10.VI.2016 – Przekazanie dokumentacji postępowania RN OAUW
 • Uchwała RN OAUW z dnia 29 czerwca 2016 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Pawłowi Pietrukowiczowi [Treść uchwały]

Dr Marcin Kiraga [data wszczęcia postępowania: 26.III.2014]

Przewodniczący Komisji: – Prof. Stanisław Zoła, Uniwersytet Jagielloński
Sekretarz Komisji: – Prof. Michał Szymański, Uniwersytet Warszawski
Recenzent: Prof. Aleksander Schwarzenberg-Czerny, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie
Recenzent: Prof. Tadeusz Michałowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Recenzent: Prof. Igor Soszyński, Uniwersytet Warszawski
Członek Komisji: Dr hab. Andrzej Strobel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Członek Komisji: Dr hab. Łukasz Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 27.V.2014 – Rada Naukowa Obserwatorium Astronomicznego UW podjęła uchwały: w sprawie przeprowadzenia
  postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Kiragi [Treść uchwały] oraz w sprawie wyznaczenia członków Komisji
  Habilitacyjnej z ramienia RN OAUW. [Treść uchwały]
 • 16.IX.2014 – Do Dyrektora OAUW wpłynęło pismo od Centralnej  Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej [Treść pisma]
 • 27.X.2014 – Do Komisji Habilitacyjnej wpłynęły recenzje dorobku dr. Marcina Kiragi
 • 12.XI.2014 – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Kiradze
 • 24.XI.2014 – Przekazanie dokumentacji postępowania RN OAUW
 • Uchwała RN OAUW z dnia 19 grudnia 2014 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Kiradze [Treść uchwały]

Dr Dariusz Graczyk [data wszczęcia postępowania: 13.I.2014]

Przewodniczący Komisji – Prof. Henryk Cugier, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz Komisji – Prof. Michał Jaroszyński, Uniwersytet Warszawski
Recenzent – Prof. Gerald Handler, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie
Recenzent – Dr hab. Andrzej Niedzielski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Recenzent – Prof. Tomasz Bulik, Uniwersytet Warszawski
Członek Komisji – Dr hab. Arkadiusz Olech, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie
Członek Komisji – Prof. Grzegorz Pojmański, Uniwersytet Warszawski

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 11.II.2014 – Rada Naukowa Obserwatorium Astronomicznego UW podjęła uchwały: w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Dariusza Graczyka [Treść uchwały] oraz w sprawie wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej z ramienia RN OAUW. [Treść uchwały]
 • 18.III.2014 – Do Dyrektora OAUW wpłynęło pismo od Centralnej  Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej [Treść pisma]
 • 23.V.2014 – Do Komisji Habilitacyjnej wpłynęły recenzje dorobku dr. Dariusza Graczyka
 • 6.VI.2014 – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Dariuszowi Graczykowi, przekazanie dokumentacji postępowania RN OAUW.
 • Uchwała RN OAUW z dnia 27 czerwca 2014 r. o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Dariuszowi Graczykowi [Treść uchwały]

Dr Szymon Kozłowski [data wszczęcia postępowania: 13.IX.2013]

Przewodniczący Komisji – Prof. Stanisław Zoła, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Sekretarz Komisji – Prof. Kazimierz Stępień, Uniwersytet Warszawski
Recenzent – Prof. Andrzej Pigulski, Uniwersytet Wrocławski
Recenzent – Dr hab. Andrzej Niedzielski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Recenzent – Prof. Michał Jaroszyński, Uniwersytet Warszawski
Członek Komisji – Dr hab. Krzysztof Gęsicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Członek Komisji – Prof. Grzegorz Pojmański, Uniwersytet Warszawski

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 15.X.2013 – Rada Naukowa Obserwatorium Astronomicznego UW podjęła uchwały: w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Szymona Kozłowskiego [Treść uchwały] oraz w sprawie wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej z ramienia RN OAUW. [Treść uchwały]
 • 21.XI.2013 – Do Dyrektora OAUW wpłynęło pismo od Centralnej  Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej [Treść pisma]
 • 16.I.2014 – Do Komisji Habilitacyjnej wpłynęły recenzje dorobku dr. Szymona Kozłowskiego
 • 4.II.2014 – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podjęcie uchwały z wnioskiem do RN OAUW o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Szymonow Kozłowskiemu, przekazanie dokumentacji postępowania RN OAUW.
 • Uchwała RN OAUW z dnia 11 lutego 2014 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Szymonowi Kozłowskiemu [Treść uchwały]

Dr Łukasz Wyrzykowski [data wszczęcia postępowania: 3.XI.2011]

Przewodniczący Komisji – Prof. Michał Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Sekretarz Komisji – Prof. Tomasz Bulik, Uniwersytet Warszawski
Recenzent – Prof. Tadeusz Michałowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Recenzent – Prof Mikołaj Jerzykiewicz, Uniwersytet Wrocławski
Recenzent – Prof. Kazimierz Stępień, Uniwersytet Warszawski
Członek Komisji – Prof. Andrzej Kus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Członek Komisji – Prof. Grzegorz Pojmański, Uniwersytet Warszawski

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 20.XII.2011 – Rada Naukowa Obserwatorium Astronomicznego UW podjęła uchwały: w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza Wyrzykowskiego oraz w sprawie wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej z ramienia RN OAUW. [Treść uchwał]
 • 7.II.2012 – Do Dyrektora OAUW wpłynęło pismo od Centralnej  Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej [Treść pisma]
 • 5.III.2012 – Do Komisji Habilitacyjnej wpłynęły recenzje dorobku dr. Łukasza Wyrzykowskiego
 • 21.III.2012 – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podjęcie uchwały z wnioskiem do RN OAUW o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Łukaszowi Wyrzykowskiemu, przekazanie dokumentacji postępowania RN OAUW.
 • 27.III.2012 – Podjęcie przez RN OAUW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Łukaszowi Wyrzykowskiemu
  Uchwała RN OAUW z dnia 27 marca 2012 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Łukaszowi Wyrzykowskiemu [Treść uchwały] [Wyciąg z protokołu]
Skip to content