logo_oauw
logo_uw

Bieżące informacje dla pracowników

Sieć VPN (ogólnouniwersytecka)

Dostęp do wielu serwisów przeznaczonych dla pracowników UW (takich jak SAP) jest możliwy tylko dla użytkowników posługujących się uczelnianymi adresami IP. W celu umożliwienia korzystania z nich poza fizycznym miejscem pracy (np. z domu), udostępniono usługę bezpiecznego tunelowania ruchu przez sieć uniwersytetu. Poniżej przedstawiona została instrukcja połączenia:

1. Nadanie hasła ActiveDirectory:

 • Wchodzimy na stronę https://mojekonto.uw.edu.pl
 • Logujemy się za pomocą danych takich jak do USOSWeb
 • Przechodzimy do sekcji „ActiveDirectory”, wprowadzamy dwukrotnie hasło (zalecane inne niż do USOSWeb) i zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz”.

2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania klienckiego:

 • GNU/Linux:
  Link do pobrania (wersje dla różnych systemów).
  Rozpakowujemy paczkę .tgz, wewnątrz powinny znajdować się paczki dla systemów RHEL (i pochodnych) oraz Debian (i pochodnych, w tym Ubuntu).
  Postępujemy zgodnie z instrukcją na stronie producenta.
  Potencjalnie wciąż może zachodzić brak kompatybilności z niektórymi wersjami wymienionych dystrybucji, w przypadku problemów zapraszamy do kontaktu jsuchecki AT astrouw.edu.pl.
  Alternatywnie istnieje również nieoficjalne narzędzie GlobalProtect-openconnect, dostępne dla większej liczby dystrybucji (więcej informacji na stronie repozytorium Git).
 • Windows i Mac OS X:
  Postępujemy wg instrukcji przygotowanej przez ITUW (do logowania stosujemy dane ustawione w pkt. 1.).

POWYŻSZY VPN NIE ZAPEWNIA DOSTĘPU DO ŻADNYCH URZĄDZEŃ W OBSERWATORIUM!

Wnioski urlopowe

Począwszy od 27 stycznia 2023 roku, składanie wniosków urlopowych odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Pracownik dokonuje tego samodzielnie poprzez serwis SAP Fiori, dostęp do niego jest możliwy wyłącznie z komputerów w sieciach UW lub poprzez VPN opisany w poprzednim punkcie.

Formularze – wyjazdy służbowe i obsługa gości


Formularze – dofinansowanie wypoczynku

 • Od dnia 6 marca 2023 wnioski o dofinansowanie „wczasów pod gruszą” (dotyczące pracowników, ich dzieci oraz emerytów/rencistów) składać można wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z serwisu:
  https://generator.ds.uw.edu.pl/


Ocena okresowa nauczycieli akademickich

Skip to content