logo_oauw
logo_uw

Doktorat – Rekrutacja 2024

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza kandydatów na studia doktoranckie z astronomii
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Warszawskiego

Obserwatorium Astronomiczne UW jest wiodącą instytucją astronomiczną w Polsce. Ma wysoką światową pozycję w dziedzinie wielkoskalowych przeglądów fotometrycznych nieba dzięki prowadzonym od ponad dwudziestu lat projektom OGLE i ASAS. Nasi Pracownicy aktywnie uczestniczą również w tak znanych światowych projektach, jak HESS i CTA (obserwacje w wysokich energiach), LIGO/VIRGO (fale grawitacyjne) oraz misjach satelitarnych takich jak Gaia (masowa astrometria, zjawiska przejściowe).

Doktoranci w Obserwatorium mają możliwość współpracy ze znakomitą kadrą naukową oraz aktywnego udziału w projektach prowadzonych przez OAUW lub w ramach współpracy międzynarodowej. Publikują prace w renomowanych czasopismach astronomicznych, prezentują swoje wyniki na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Zgodnie z nową ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce od 2019 r. astronomiczne studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim odbywają się w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych i trwają 4 lata. Doktoranci UW będą obecnie otrzymywali stypendium w wysokości 4242 zł brutto (przed oceną śródokresową) i 5340,90 zł brutto miesięcznie (po ocenie śródokresowej).

Osoby zainteresowane podjęciem studiów doktoranckich proszone są o kontakt z potencjalnymi opiekunami, zgodnie z poniższą listą proponowanych tematów. Rejestracja wniosków od 6 maja do 17 czerwca. Pełen harmonogram oraz szczegółowe instrukcje na stronie Szkoły Doktorskiej: Rekrutacja 2024/25

Dodatkowe informacje: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

(warto sprawdzać czy są nowe/zaktualizowane tematy)


Lista tematów:

  • W poszukiwaniu źródeł fal grawitacyjnych

Opiekunowie: prof. dr hab. Tomasz Bulik (tb at astrouw.edu.pl)
albo dr hab. Dorota Rosińska, prof. UW (drosinska at astrouw.edu.pl)

  • Układy podwójne gwiazd i mikrosoczewkowanie

Opiekun: dr hab. Radosław Poleski, prof. UW (rpoleski at astrouw.edu.pl)

  • Symulacje numeryczne astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych

Opiekun: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UW (drosinska at astrouw.edu.pl)

  • Badanie podwójności w gwiazdach LSP

Opiekun: dr hab. Dorota Skowron, prof. UW (dszczyg at astrouw.edu.pl)

  • Misja kosmiczna Gaia jako narzędzie do badania ciemnej materii w Galaktyce

Opiekun: prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski (lw at astrouw.edu.pl)

Skip to content