logo_oauw
logo_uw

Konkurs – stanowisko profesora

2011-01-31 00:00

Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Katedrze Astronomii Obserwacyjnej Obserwatorium Astronomicznego UW

Do konkursu mogą przystąpić osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk fizycznych, posiadające znaczący dorobek naukowy w dziedzinie astrofizyki obserwacyjnej oraz, w szczególności, duże doświadczenie w prowadzeniu obserwacji astronomicznych i opracowywaniu danych obserwacyjnych, a także duży dorobek dydaktyczny i organizacyjny.

Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

  1. zgłoszenie do konkursu
  2. życiorys
  3. uniwersytecki kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie: http://www.bsp.adm.uw.edu.pl/tresci/form_druki/kwest1.rtf) lub w Sekcji Pracowniczej i Doktoranckiej pok. nr 101
  4. odpis dyplomu doktora habilitowanego,
  5. autoreferat o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
  6. lista publikacji z cytowaniami,
  7. informacja o liczbie wypromowanych magistrów i doktorów,
  8. ewentualne dodatkowe informacje, które kandydat uzna za ważne

Zgłoszenia należy składać w Sekcji Pracowniczej i Doktoranckiej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Hoża 69 (pokój 101), 00-681 Warszawa do dnia 20 lutego 2011 r.

Konkurs rozstrzyga Komisja Rady Wydziału Fizyki UW.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 1 marca 2011 r.

Uniwersytet Warszawski nie zapewnia mieszkania

Dziekan Wydziału Fizyki

Prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban

Skip to content