logo_oauw
logo_uw

Największa energia promieniowania gamma z pulsara

2023-10-06 14:21

Astrofizycy z obserwatorium H.E.S.S. w Namibii, w którego prace zaangażowani są badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, odkryli promieniowanie gamma o najwyższej jak dotąd energii, pochodzące z pulsara Vela. Koordynatorem projektu na UW jest prof. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego. Wyniki międzynarodowego zespołu naukowców zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Astronomy.

Pulsar Vela. Fot. domena publiczna / Wikimedia Commons

Pulsary to pozostałości po gwiazdach, które spektakularnie eksplodowały jako supernowe. Wybuchy pozostawiają po sobie małą, martwą gwiazdę o średnicy zaledwie około 20 kilometrów, która obraca się bardzo szybko i ma ogromne pole magnetyczne – mówi prof. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego UW.

Wraz z międzynarodowym zespołem naukowców pracującym w obserwatorium H.E.S.S. w Namibii odkrył on pochodzące z pulsara promieniowanie gamma sięgające najwyższej energii, wynoszącej dwadzieścia teraelektronowoltów – mniej więcej dziesięć bilionów razy więcej energii od światła widzialnego. Jak wskazują badacze, to obserwacja trudna do pogodzenia z teorią produkcji takiego promieniowania gamma.

Rezultaty prac astrofizyków zostały opublikowane w artykule Discovery of a Radiation Component from the Vela Pulsar Reaching 20 Teraelectronvolts na łamach Nature Astronomy.

Kosmiczne latarnie morskie

Pulsary emitują obracające się wiązki promieniowania elektromagnetycznego. Można je porównać do kosmicznych latarni morskich. Jeśli ich wiązka przesuwa się przez nasz układ słoneczny, obserwowane są błyski promieniowania w regularnych odstępach czasu. Tych błysków, nazywanych także pulsami promieniowania, można szukać w różnych zakresach energetycznych widma elektromagnetycznego – tłumaczy prof. Bulik.

Badacze uważają, że źródłem tego promieniowania są szybkie elektrony, które podróżują z powierzchni pulsara aż do samego końca jego magnetosfery, składajacej się z plazmy i pól elektromagnetycznych otaczających gwiazdę i razem z nią się obracających.

Pulsar Vela, który znajduje się na południowym niebie w konstelacji Żagla, jest najjaśniejszym pulsarem w paśmie radiowym widma elektromagnetycznego i najjaśniejszym stałym źródłem kosmicznego promieniowania gamma w zakresie gigaelektronowoltów (GeV). Obraca się około jedenastu razy na sekundę. Powyżej kilku GeV jego promieniowanie nagle się kończy. Naukowcy przypuszczają, że elektrony docierają do końca magnetosfery pulsara i uciekają z niej.

Dzięki obserwacjom z użyciem H.E.S.S. odkryto teraz nowy składnik promieniowania o jeszcze wyższych energiach, wynoszących nawet kilkadziesiąt teraelektronowoltów (TeV).

Ten bardzo wysokoenergetyczny składnik pojawia się w tych samych odstępach fazowych co obserwowany w zakresie GeV. Aby osiągnąć te energie, elektrony muszą podróżować nawet dalej niż magnetosfera, jednakże związek emisji z ruchem obrotowym jest taki sam jak dla emisji z rejonów blisko pulsara.

Pulsar Vela, oprócz innych swoich wyjątkowych własności, jest pulsarem o najwyższej odkrytej do tej pory energii promieniowania gamma.

Informacje o systemie H.E.S.S.

System Wysokoenergetycznej Stereoskopii (H.E.S.S.) to zestaw pięciu teleskopów czerenkowskich do obserwacji kosmicznego promieniowania gamma. Z obserwatorium korzystają badacze z różnych państw. Teleskopy znajdują się w Namibii, niedaleko góry Gamsberg. Cztery teleskopy H.E.S.S. rozpoczęły swoją pracę w latach 2002–2003, znacznie większy piąty teleskop – H.E.S.S. II – działa od lipca 2012 roku.

W badania H.E.S.S. zaangażowanych jest ponad 230 naukowców z czterdziestu jeden instytutów z piętnastu państw. W skład zespołu H.E.S.S. wchodzą astrofizycy z pięciu polskich instytucji naukowych: Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie, Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie oraz Instytutu Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Funkcję krajowego koordynatora projektu pełni prof. Rafał Moderski z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN. Koordynatorem projektu na UW jest prof. Tomasz Bulik.

Skip to content