logo_oauw
logo_uw

Obrona Pracy Doktorskiej (mgr Bogumił Pilecki)

2010-03-03 00:00

12 marca  2010 r. o godz 12:00 w Sali Kopernikańskiej Obserwatorium Astronomicznego UW
odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. Bogumiła Pileckiego


Zagadnienie kontaktu w układach zaćmieniowych na podstawie danych ASAS


Promotor: dr hab. Grzegorz Pojmański, Prof. UW,

Recenzenci: Prof. dr hab. Marcin Kubiak,     Prof. dr hab. Janusz Kałużny

Praca do wglądu w Bibliotece Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego


Skip to content