logo_oauw
logo_uw

Dr Bogumił Pilecki

2010-03-12 00:00


12 marca w Obserwatorium Astronomicznym UW
odbyła się obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. Bogumiła Pileckiego

Zagadnienie kontaktu w układach zaćmieniowych na podstawie danych ASAS

Obrona rozprawy została przyjęta przez Radę Naukową OAUW,
mgr. Bogumiłowi Pileckiemu RN OAUW nadała stopień doktora.

GRATULUJEMY


Skip to content