logo_oauw
logo_uw

TEAM stypendia studenckie

2011-11-18 10:24

Konkurs na stypendium dla studenta astronomii


Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stypendium dla studenta astronomii finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM.


Zwycięzca konkursu będzie prowadzić badania w międzynarodowej grupie badawczej (Araucaria) zajmującej się precyzyjną kalibracją kosmicznej skali odległości.


W ramach projektu Araucaria zgromadzono ogromną ilość doskonałych danych fotometrycznych i spektroskopowych dla podstawowych wskaźników odległości takich jak Cefeidy, gwiazdy zaćmieniowe, red clump, RR Lyrae, niebieskie nadolbrzymy, TRGB itp, w próbce kilkunastu pobliskich galaktyk. Dane te są doskonałym materiałem nie tylko do wyznaczania odległości lecz także do studiowania wielu ważnych zagadnień współczesniej astrofizyki. Zwycięzca konkursu będzie wykonywać obserwacje w obserwatoriach w Chile, RPA i na Hawajach za pomocą najlepszych teleskopów/instrumentów, oraz redukować i analizować zgromadzone dane. Przewidziane są także duże środki na częste wyjazdy obserwacyjne, konferencyjne oraz krótkie staże (1-2 miesiące) w instytucjach zagranicznych.Wysokość stypendium wynosić będzie 1000 zł:

Stypendium nie podlega opodatkowaniu.

Kandydaci proszeni są o przesłanie do dnia 20 grudnia 2011 r. do prof. dr. hab. Grzegorza Pietrzynskiego pietrzyn@astrouw.edu.plThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  następujących dokumentów:

CV, list motywacyjny oraz informacja o wynikach uzyskanych na dotychczasowych latach studiów.


W celu otrzymania dodatkowych informacji proszę kontaktować się pocztą elekroniczną pod podany powyżej adres.

Skip to content