logo_oauw
logo_uw

Prof. Tomasz Bulik

2022-02-03 16:33

Prof. dr hab. Tomasz Bulik

Stanowisko:
profesor
Email:
tb AT astrouw.edu.pl
Telefon:
225530507 wew. 114
Strona domowa:
https://www.astrouw.edu.pl/~tb/

Zainteresowania naukowe

Tematyka moich badań obejmuje szereg zagadnień. Ostatnio główne z nich były związane z astrofizyką fal grawitacyjnych. A zatem modelowanie źródeł fal grawitacyjnych, scenariuszy ich powstawania, analiza własności i populacji tych źródeł. Obejmuje to również badanie ewolucji układów podwójnych. W ramach tych zagadnień zajmuję się przygotowaniami do budowy do pracy z Teleskopem Einsteina.

Drugi zestaw zagadnień którym się zajmuję to astrofizyka bardzo wysokich energii. Obejmuje to zarówno obserwacje – z wykorzystaniem obserwatorium HESS, ale też modelowanie emisji źródeł bardzo wysokich energii. W tej grupie projektów mamy przygotowania do przyszłych obserwacji za pomocą CTA.

Trzecia grupa tematów związana jest obserwacjami fal grawitacyjnych, a przede wszystkim ze zwiększaniem czułości obserwatorium Virgo na niskich częstotliwościach. W tym zakresie konieczne jest monitorowanie szumu sejsmicznego i infradźwiękowego. Moja grupa założyła i utrzymuje sieć takich czujników, i zajmuje się analizą danych z tej sieci.

Badania prowadzone są w ramach szerokiej współpracy z innymi naukowcami. Przede wszystkim z doktorantką – panią mgr Małgorzatą Curyło, oraz dr Nehą Singh z LAPP w Annecy (niedawną absolwentką naszych studiów doktoranckich). Blisko współpracuję z prof. Belczynskim z CAMK, oraz dr. Mariuszem Suchenkiem z Astrocentu (CAMK).

Projekty badawcze

LIGO/Virgo, HESS, CTA, Einstein Telescope. Dwa granty NCN Harmonia

Grupy badawcze

Lider grupy zajmującej się badaniami fal grawitacyjnych i astrofizyką wysokich energii

Tematy prac doktorskich

  • Astrofizyka za pomocą decyhercowych detektorów fal grawitacyjnych
    Obecnie działają detektory fal grawitacyjnych LIGO/Virgo w zakresie wysokich częstotliwości około 50-1000Hz, oraz planowane jest obserwatorium LISA które będzie wykrywać fale grawitacyjne w zakresie mili hercowym, około 0.0001-0.01 Hz. W zakresie pośrednim rozpatrywane jest kilka projektów takich DECIGO, BBO, czy tez obserwatoria na Księżycu takie jak LGWS. Projekt polegać będzie na zbadaniu potencjału naukowego tych obserwatoriów jako takich, oraz w sieci z obserwatoriami na Ziemi.
  • Kosmologia fal grawitacyjnych
    Detekcje fal grawitacyjnych dają nam nowy próbnik kosmologii – standardowe syreny. Projekt będzie polegał na zbadaniu dokładności wyznaczania parametrów kosmologicznych za pomocą danych z istniejących obserwatoriów LIGO/Virgo oraz przyszłych – Einstein Telescope czy Cosmic Explorer, albo LISA.

Oferty zatrudnienia

Skip to content