logo_oauw
logo_uw

Archiwum wiadomości

START

2010-04-07 08:47

Mgr Radosław Poleski doktorant i asystent w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego został laureatem prestiżowego stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych START GRATULUJEMY

Dr Bogumił Pilecki

2010-03-12 00:00

12 marca w Obserwatorium Astronomicznym UWodbyła się obrona rozprawy doktorskiej: mgr. Bogumiła Pileckiego Zagadnienie kontaktu w układach zaćmieniowych na podstawie danych ASAS Obrona rozprawy została przyjęta przez Radę Naukową OAUW, mgr. Bogumiłowi Pileckiemu RN OAUW nadała stopień doktora. GRATULUJEMY

Obrona Pracy Doktorskiej (mgr Bogumił Pilecki)

2010-03-03 00:00

12 marca  2010 r. o godz 12:00 w Sali Kopernikańskiej Obserwatorium Astronomicznego UWodbędzie się obrona rozprawy doktorskiej: mgr. Bogumiła Pileckiego Zagadnienie kontaktu w układach zaćmieniowych na podstawie danych ASAS Promotor: dr hab. Grzegorz Pojmański, Prof. UW, Recenzenci: Prof. dr hab. Marcin Kubiak,     Prof. dr hab. Janusz Kałużny Praca do wglądu w Bibliotece Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu […]

Grant ERC

2009-11-03 12:09

Prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla prof. Andrzeja Udalskiego Prof. Andrzej Udalski otrzymał grant naukowy przyznany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) w ramach programu ERC „Ideas” Advanced Grant. Zaproponowany projekt Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy uzyskał maksymalne oceny ośmiu recenzentów i został rekomendowany do […]

Konkurs na stanowisko profesora

2009-10-30 13:20

Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Obserwatorium Astronomicznym, Katedrze Astronomii Obserwacyjnej

Dr Dorota Szczygieł, Dr Jan Skowron

2009-10-15 23:07

15 października w Obserwatorium Astronomicznym UW odbyły się obrony rozpraw doktorskich: mgr Doroty Szczygieł Analiza statystyczna gwiazd pulsujących z katalogu ASAS mgr. Jana Skowrona Analiza niestandardowych zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego gwiazd Galaktyki Obydwie obrony rozpraw zostały przyjęte przez Radę Naukową OAUW, mgr Dorocie Szczygieł i mgr. Janowi Skowronowi RN OAUW nadała stopień doktora. Obie prace doktorskie […]

Obrony Prac Doktorskich (mgr Dorota Szczygieł, mgr Jan Skowron)

2009-10-11 23:07

15 października w Sali Kopernikańskiej Obserwatorium Astronomicznego UWodbędą się obrony rozpraw doktorskich: o godz. 10:00 mgr Doroty Szczygieł Analiza statystyczna gwiazd pulsujących z katalogu ASAS Promotor: dr hab. Grzegorz Pojmański, Prof. UW, Recenzenci: dr hab. Paweł Moskalik, dr hab. Igor Soszyński o godz. 11:30 mgr. Jana Skowrona Analiza niestandardowych zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego gwiazd Galaktyki Promotor: […]

Seminaria wtorkowe

Tomasz Zajkowski (NASA Ames Research Center, USRA, BMSIS)
Theories of the origin of life and the applications of synthetic biology in space. (REMOTE ONLY!)
25.01.2022

Paulo Miles Paez (ESO, Munich, Germany)
Atmospheric characterization of ultra-cool dwarfs
01.03.2022

Henryka Netzel (Konkoly Observatory, Hungary)
Asteroseismology of stars from the classical instability strip
08.03.2022

Niedawne publikacje

Netzel, H.; Pietrukowicz, P.; Soszyński, I. et al.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 510 , 1748
Published: 2022-02

Bachelet, E.; Zieliński, P.; Gromadzki, M. et al.
Astronomy and Astrophysics , 657 , A17
Published: 2022-01

Mróz, Przemek; Otarola, Angel; Prince, Thomas A. et al.
The Astrophysical Journal , 924 , L30
Published: 2022-01

Jakość kształcenia

logo PKA
Polskia Komisja Akredytacyjna nadała Astronomii na UW certyfikat Doskonały Kierunek

logo-rks
Uniwersytet Warszawski w 2021 roku zajął pierwsze miejsce w rankingu kierunku studiów astronomia przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy
Skip to content