logo_oauw
logo_uw

Archiwum wiadomości

OGLE-LMC-CEP-0227

2010-11-24 18:27

OGLE-LMC-CEP-0227: Pierwsza precyzyjnie zważona cefeida klasyczna Międzynarodowy zespół naukowców kierowany przez prof. Grzegorza Pietrzyńskiego z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłosił na łamach prestiżowego tygodnika naukowego Nature wyniki kilkuletnich badań unikalnego systemu gwiazdowego znajdującego się w pobliskiej galaktyce – Wielkim Obłoku Magellana. Układ ten składa się z dwóch wielkich, związanych siłami grawitacyjnymi gwiazd nazywanych przez astronomów […]

Supernowa

2010-10-12 21:37

Odkrycie niezwykłej gwiazdy supernowej Polsko-amerykański zespół naukowców, którego liderem jest dr Szymon Kozłowski, adiunkt w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, ogłosił na łamach prestiżowego czasopisma astronomicznego The Astrophysical Journal odkrycie unikalnego obiektu. Olbrzymia gwiazda w odległej galaktyce zakończyła swoje życie w niepozornym, zupełnie nieefektownym wybuchu pogrążając się we własnym pyle. Ten osobliwy przypadek został odkryty po […]

TEAM-stypendia

2010-09-10 11:32

Konkurs na stypendia dla młodego doktora, doktorantów i studentów astronomii Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stypendia dla młodego doktora (do czterech lat od uzyskania stopnia doktora), doktorantów i studentów astronomii, finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM. Zwycięzcy konkursu będą prowadzić badania w międzynarodowej grupie badawczej (Araucaria) zajmującej się […]

TEAM

2010-07-21 11:52

Dr hab. Grzegorz Pietrzyński Profesor nadzwyczajny w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego został laureatem V edycji programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt badawczy Profesora Pietrzyńskiego zatytułowany Precyzyjna kalibracja kosmicznej skali odległości uzyskał finansowanie w wysokości 1 508 000 zł GRATULUJEMY

Dodatkowa rekrutacja

2010-05-14 15:53

Zapraszamy na studia astronomiczne 2 sierpnia rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja na studia na Uniwersytecie Warszawskim. Zachęcamy uzdolnionych w kierunkach ścisłych młodych ludzi – uczniów klas maturalnych oraz absolwentów szkół średnich z poprzednich lat do rozpoczęcia przygody z astronomią. Absolwentom studiów licencjackich astronomii i innych kierunków ścisłych (również magisterskich) oferujemy studia II stopnia. Poznajcie fascynujące tajemnice […]

START

2010-04-07 08:47

Mgr Radosław Poleski doktorant i asystent w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego został laureatem prestiżowego stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych START GRATULUJEMY

Dr Bogumił Pilecki

2010-03-12 00:00

12 marca w Obserwatorium Astronomicznym UWodbyła się obrona rozprawy doktorskiej: mgr. Bogumiła Pileckiego Zagadnienie kontaktu w układach zaćmieniowych na podstawie danych ASAS Obrona rozprawy została przyjęta przez Radę Naukową OAUW, mgr. Bogumiłowi Pileckiemu RN OAUW nadała stopień doktora. GRATULUJEMY

Obrona Pracy Doktorskiej (mgr Bogumił Pilecki)

2010-03-03 00:00

12 marca  2010 r. o godz 12:00 w Sali Kopernikańskiej Obserwatorium Astronomicznego UWodbędzie się obrona rozprawy doktorskiej: mgr. Bogumiła Pileckiego Zagadnienie kontaktu w układach zaćmieniowych na podstawie danych ASAS Promotor: dr hab. Grzegorz Pojmański, Prof. UW, Recenzenci: Prof. dr hab. Marcin Kubiak,     Prof. dr hab. Janusz Kałużny Praca do wglądu w Bibliotece Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu […]

Grant ERC

2009-11-03 12:09

Prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla prof. Andrzeja Udalskiego Prof. Andrzej Udalski otrzymał grant naukowy przyznany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) w ramach programu ERC „Ideas” Advanced Grant. Zaproponowany projekt Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy uzyskał maksymalne oceny ośmiu recenzentów i został rekomendowany do […]

Konkurs na stanowisko profesora

2009-10-30 13:20

Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Obserwatorium Astronomicznym, Katedrze Astronomii Obserwacyjnej

Skip to content