logo_oauw
logo_uw

Archiwum wiadomości

Grant ERC

2009-11-03 12:09

Prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla prof. Andrzeja Udalskiego Prof. Andrzej Udalski otrzymał grant naukowy przyznany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) w ramach programu ERC „Ideas” Advanced Grant. Zaproponowany projekt Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy uzyskał maksymalne oceny ośmiu recenzentów i został rekomendowany do […]

Konkurs na stanowisko profesora

2009-10-30 13:20

Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Obserwatorium Astronomicznym, Katedrze Astronomii Obserwacyjnej

Dr Dorota Szczygieł, Dr Jan Skowron

2009-10-15 23:07

15 października w Obserwatorium Astronomicznym UW odbyły się obrony rozpraw doktorskich: mgr Doroty Szczygieł Analiza statystyczna gwiazd pulsujących z katalogu ASAS mgr. Jana Skowrona Analiza niestandardowych zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego gwiazd Galaktyki Obydwie obrony rozpraw zostały przyjęte przez Radę Naukową OAUW, mgr Dorocie Szczygieł i mgr. Janowi Skowronowi RN OAUW nadała stopień doktora. Obie prace doktorskie […]

Obrony Prac Doktorskich (mgr Dorota Szczygieł, mgr Jan Skowron)

2009-10-11 23:07

15 października w Sali Kopernikańskiej Obserwatorium Astronomicznego UWodbędą się obrony rozpraw doktorskich: o godz. 10:00 mgr Doroty Szczygieł Analiza statystyczna gwiazd pulsujących z katalogu ASAS Promotor: dr hab. Grzegorz Pojmański, Prof. UW, Recenzenci: dr hab. Paweł Moskalik, dr hab. Igor Soszyński o godz. 11:30 mgr. Jana Skowrona Analiza niestandardowych zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego gwiazd Galaktyki Promotor: […]

Skip to content